Vi søker ny fylkessekretær!

Biologisk mangfold, klimaendringer, skog, motorvei, insekter, vindmøller, sirkulærøkonomi, villrein. Temaene er mange i arbeidet til Naturvernforbundet i Innlandet, og nå søker vi en ny fylkessekretær som kan bidra i driften av fylkeslaget i årene framover.

Femund nasjonalparkhotell en sommerdag juni 2023Ole Midthun

Oppdatering: Søknadsfristen var 11. mars.

Vi lyser nå ut stillingen i 40-60%. I tillegg jobber vi med to prosjekter som vil gi økt aktivitet i fylket. Det ene er et prosjekt om naturvennlige hager, som skal kommunisere til allmennheten hva de kan gjøre for å dyrke egen økologisk mat og legge til rette for mer natur og biologisk mangfold i egen hage. Prosjektet innebærer også arbeid overfor kommunene i Innlandet, for å forsøke å påvirke på en større skala. Det andre prosjektet omhandler skog, og er fortsatt under utforming. Dette prosjektet vil sannsynligvis dreie seg mest om kartlegging, naturglede og kommunikasjon.

Disse to prosjektene gjør det mulig å senere kunne tilby en større stilling, dersom vi finner riktig kompetanse i samme person.