Vil gjøre Lillehammer oljefritt

Stortinget har varslet at det i 2020 ikke lenger vil være tillatt å bruke fossil olje til oppvarming av boliger. Så mange som 1000 lillehamringer i løpet av få år må finne seg en annen oppvarmingskilde. Naturvernforbundet, Lillehammer kommune og Enova ville hjelpe dem et stykke på vei.

Gjennom klimaforliket på Stortinget ble det varslet at det fra 2020 ikke vil være tillatt å bruke fossil olje til oppvarming i boliger.

–          Fossil oljefyring gir store klimagassutslipp. I løpet av en vinter kan en oljefyr med sentralvarmeanlegg slippe ut mer CO2 enn 5 nye bensinbiler, forteller Heidi Kristoffersen i Natuvernforbundet i Lillehammer.

–          I tillegg til dette utgjør den nedgravde oljetanken en stor forurensningsfare. Dette ville vi at flere i Lillehammer skulle få informasjon om, sier Kristoffersen.

For å gjøre det lettere for lillehamringene å komme i gang, inviterte nemlig Lillehammer kommune til informasjonsmøte om å erstatte fossil oljefyring med fornybar energi, sammen med Naturvernforbundet og Enova. Naturvernforbundets prosjekt Oljefri.no, har som mål å gjøre det enklere og tryggere å bytte fra fossil olje til fornybare oppvarmingsløsninger.

Stort oppmøte

Hele 160 personer møtte opp og satt i 3 etasjer på Biblioteket for å få informasjon om hvordan de kunne redusere klimagassutslippene sine. For Lillehammer kommune har det vært viktig å gi informasjon om både regelverket som gjelder og hva dette vil bety for den enkelte.

Vi syntes det er viktig å gi innbyggerne våre så oppdatert informasjon som mulig, både om det varslede forbudet mot fossil oljefyring og om ansvaret den enkelte av oss har for å forhindre lekkasjer fra den nedgravde tanken, sier Mikkel Kvasnes, Miljøvernrådgiver i Lillehammer kommune.

–          Det er tydelig at dette er et tema som mange er opptatt av, og at mange har hatt et behov for å få mer informasjon, sier han, og legger til at han håper at de som møtte opp fikk utbytte av kvelden. Han ønsker også at de med oljetank eller oljefyr som ikke fikk invitasjon gir beskjed.

Også Naturvernforbundet er fornøyd med oppmøtet.

–          Vi fikk helt bakoversveis, men synes det var utrolig hyggelig at så mange lillehamringer ønsker informasjon om hvordan de kan bidra til å redusere utslippene og forurensningsfaren, sier Kristoffersen.

Har dårlig tid

Hun håper at mange av dem som kom ble inspirert, og bruker tiden fremover til å legge en slagplan for hvordan de skal gå frem for å erstatte en fossil energikilde med en fornybar.

–          Vi har dårlig tid, forklarer hun. For å unngå alvorlige klimaendringer må vi alle gjøre en innsats. Å erstatte fossil oljefyring med andre oppvarmingsløsninger er et klimatiltak som virkelig monner, legger hun til.

Kan få penger tilbake

Enova gir gjennom enovatilskuddet økonomisk støtte om du fjerner oljefyren og den nedgravde oljetanken og erstatter den med en fornybar oppvarmingsløsning. På enova.no finner man oversikt over hvor mye støtte man kan få, samt en oversikt over akkurat hvilke tiltak som støttes.