Vinda er reddet!

I dag skal det bekjentgjøres at elva Vinda IKKE SKAL BYGGES UT! Det er Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant fra Venstre, som har den gledelige oppgave å komme med denne meldingen i et arrangement ved Stampefossen. Naturvernforbundet, både lokalt, fylkeslaget og sentralt har stått på med midler og innsats. Sammen med mange andre. Det er da man lykkes!

Det har tatt lang tid før det ble en avgjørelse om saken. Det tolket vi som positivt, noe som har vist seg å være riktig. Viktige argumenter for denne avgjørelsen var funn av rødlista arter langs elva, fossesprøytsoner og overføring av abbor til en vernet Heggenesfjord som kun har ørret.

Idag blir det et arrangement ved Stampefossen kl. 11.00. Alle kan møte opp, vi samles kl. 10.45 på parkeringsplassen på Tingvang. NRK vil lage en reportasje av arrangementet. Det skal vi også, så mer om denne dagen skal vi legge ut senere.