Vinda kraftverk – invitasjon til synfaring

NVE inviterer til synfaring av Søre-Vindin, Vinda og Heggefjorden i samband med Skagerak Kraft AS sin søknad om å byggje Vinda kraftverk

Føremålet med synfaring er for NVE å gjere seg kjend i prosjektområdet og med dei problemstillingane som er kome fram gjennom høyringsuttalene, før vår slutthandsaming av søknaden.

Fra Naturvernforbundet deltar Ole Morten Fossli, Paul Lindviksmoen og Fred Kuyper.