Vindkraftplaner for Filefjell trekkes tilbake

Vindmålinger som til nå er gjort viser at det ikke er lønnsomhet i det planlagte vindmølle industriområdet på Børrenøsi. Det er i hvert fall forklaringer på at Zephyr AS anbefaler NVE om å skrinlegge planene.

Det er jo ikke umulig at den massive motstanden som både et enstemmig formannskap og et flertall i kommunestyret i Vang + en enstemmig hyttebefolkning på Filefjell har hatt en viss betydning for utfallet idenne saken. Som  etter vår vurdering er det eneste fornuftige, når en ser alle momenter under ett. For Naturvernforbundet er det spesielt viktig at den planlagte utbyggingen ikke lenger kan være en prøvestein på fremtidig utbygging i flere INON-områder, især i uberørt høyfjellsnatur. Det virker som at engasjement nytter. Som oftest er det slik. Vi skal fortsette med det. Det vil bli mange flere saker som vi skal jobbe med for at den frie naturen skal bli tatt vare på. Til glede for mange flere enn de få som vil tjene på økte kraftmengder. Det ligger faktisk  mye kraft i en god naturopplevelse!