Oppdrett og fiskeri

Trøndelag har en stor oppdrettsindustri. Påvirkningen på miljø er betydelig, med store skadelige effekter på det opprinnelige livet i sjøen og vassdragene.

Verken fugl eller fisk?!

At lakselusa fra oppdrettsanleggene er i ferd med å ta knekken på villaksen er etter hvert blitt vel kjent. Nå vil oppdrettsindustrien også fortrenge fuglene.