Agder

Kontakt: Peder Johan Pedersen 45 60 56 46 agder@naturvernforbundet.no

Vi i Naturvernforbundets fylkeslag i Agder kjemper for å beskytte natur og for å stoppe tap av naturmangfold. Vi engasjerer oss i ulike saker på vegne av naturen og våre nærmere 1750 medlemmer i Agder.

Siste aktiviteter

Gjør en forskjell

Vi jobber for å ta vare på naturinteresser – biologisk mangfold, kystnatur, hav og sjø, og elvene, skogene, fjellene, fjordene. Vi vil ha en grønnere utvikling som tar hensyn til natur, klima og miljø, bl.a. gjennom utsleppsfrie gå- og sykkelbyer, og bygder og tettsteder.

Finn ditt lokallag