Debattmøter om oppdrett i Alta, Hammerfest, Vadsø, Tana og Kirkenes

Naturvernforbundet og Forum for Natur og friluftsliv arrangerer debattmøter i Finnmark 25. januar og 21-24. mars 2022. Journalist Simen Sætre innleder om den kritikerroste boken «Den nye fisken». Deretter andre innlegg og debatt.

Naturvernforbundet og Forum for Natur og friluftsliv (FNF) arrangerer debattmøter i Finnmark 25. januar og 21.-24. mars. Vi har invitert forfatter og journalist Simen Sætre til å innlede om den kritikerroste boken «Den nye fisken». Etter foredraget blir det åpen mikrofon hvor alle for muligheten til å ta ordet. Tema er oppdrett og annen påvirkning på økosystemene til havs og i elvene i Finnmark.

Simen Sætre og inviterte gjester vil gå gjennom en rekke miljøutfordringer i oppdrettsnæringen, men også legge opp til at vi diskuterer løsninger fremover. Hvem som gis områder til å drive oppdrett i Finnmark og hva som legges igjen av verdier i lokalsamfunnene er også et tema. Til forskjell fra fiske er det ingen av oppdretts-tillatelsene som disponeres av finnmarkinger.

Felles forhåndspresentasjon

«Det finnes noen av dem. Gravende, kritiske og uredde journalister. Simen Sætre er blant dem. Han kommer til … for å snakke om boken «Den nye fisken». Etterpå blir det debatt om miljøutfordringene langs kysten og i elvene i området. Åpen mikrofon.

Arrangører: Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) og Naturvernforbundet, med ulike medarrangører på det forskjellige stedene.

Steder

Alta 25.01.2022. Medarrangør: ALI (Alta Laksefiskeri Interessentskap)

Hammerfest 21.03.2022: Medarrangør: Hammerfest bibliotek

Vadsø 22.03.2022: Medarrangør: Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum, Varanger museum. Arne Pedersen sin åpningstale ble lagt ut på Facebook.

Tana 23.03.2022: To arrangement, med Naturvernforbundet og Tana Villakssenter som arrangører. Første foredrag ble holdt for elever på ungdomsskolen og videregående skole. Andre foredrag var åpent for alle.

I debatten ble det delt kunnskap og historie tilknyttet Tanavassdraget og samisk kulturforståelse.

Kirkenes 24.03.2022: Medarrangør: Sør-Varanger bibliotek.
Hele debatten er tilgjengelig her.

Oppslag i media

Læring

Det virker som denne formen for arrangement fungerer i Finnmark. Finnmark er stort og spredt befolket, mange har ikke mulighet til å reise til de større byene for å delta på arrangement. Potensielt når man ut til flere interesserte og nye lokale kontakter.

Det kan være en fordel å holde samme opplegget hele veien, men delt i to der de lokale oppmøtte og lokale problemstillingene blir drøftet.

Fra arrangementet i Alta 25.01.2022. Foto: Kjell M. Derås