Debattmøter om oppdrett i Hammerfest, Vadsø, Tana og Kirkenes

Naturvernforbundet og Forum for Natur og friluftsliv arrangerer debattmøter i Finnmark 21-24. mars. Journalist Simen Sætre innleder om den kritikerroste boken «Den nye fisken». Deretter andre innlegg og debatt.

Naturvernforbundet og Forum for Natur og friluftsliv (FNF) arrangerer debattmøter i Finnmark 21.–24. mars.  Vi har invitert forfatter og journalist Simen Sætre til å innlede om den kritikerroste boken «Den nye fisken». Etter foredraget blir det åpen mikrofon hvor alle for muligheten til å ta ordet. Tema er oppdrett og annen påvirkning på økosystemene til havs og i elvene i Finnmark.

Simen Sætre og inviterte gjester vil gå gjennom en rekker miljøutfordringer i oppdrettsnæringen, men også legge opp til at vi diskuterer løsninger fremover. Hvem som gis områder til å drive oppdrett i Finnmark og hva som legges igjen av verdier i lokalsamfunnene er også et tema. Til forskjell fra fiske er det ingen av oppdrettstillatelsene som disponeres av finnmarkinger.

Hammerfest 21. mars
Vadsø 22. mars
Tana 23. mars
Kirkenes 24. mars
 

Om arrangementet i Vadsø: Arne Pedersen kommer, kommer du? 
For Finnmark, naturvenn, kystfisker og tidligere leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen blir blant paneldeltakerne på arrangement om «Den nye fisken» i Vadsø 22. mars kl.1900. Først blir det foredrag om oppdrett med journalist og forfatter Simen Sætre, deretter blir det debatt med åpen mikrofon.


Arne Pedersen

Bildet nedenfor: Fra et tidligere arrangement med bokpresentasjon av Simen Sætre og debatt om oppdrett. 

Foto: Lars Kufaas