Finnmark

Kontakt: Leif Gøran Wasskog 922 46 604 finnmark@naturvernforbundet.no

Vi arbeider med å bevare naturen i Finnmark, spare miljøet og motarbeide klimaendringer i Arktis.

Naturvernforbundet Finnmark / Finnmárkku luonddugáhttenlihttu

Naturvernforbundet er en nasjonal organisasjon med fylkeslag og lokallag i alle fylker. Organisasjonen har hatt sterk medlemsvekst i de seinere år, og har nå 40 000 medlemmer og 100 lokallag på landsbasis. Meld deg inn du også, da får vi større gjennomslagskraft og kan gjøre mer for naturen.

Prioriterte saker

Prioriterte saker i 2022 for Naturvernforbundet i Finnmark var vindkraft og planen om dumping av gruveavfall i Repparfjorden. Disse sakene prioriteres også i inneværende arbeidsprogram-periode, etter vedtak på fylkesårsmøte i april 2023. Andre tema som prioriteres, er 420 kV-kraftlinjer og andre energiprosjekter, plast, oppdrett, fiske og motorferdsel i utmark.

Lokallag

Lokallag jobber med ulike saker, innenfor ovennevnte tema/saker eller annet som er særlig viktig i sine områder. Hvert lokallag har et styre.

  • Er det saker i din region som du kunne tenke deg å gjøre noe med?
  • Vil du gjøre noe for at din kommune skal bli mer miljøvennlig?
  • Er det naturområder rundt deg som du vil jobbe for å ta vare på?
  • Ta kontakt med et lokallag.

Fylkesstyre

Hvert fylke har et fylkesstyre som velges på fylkeslagenes årsmøter. Oversikt over styret valgt på årsmøtet den 30.04.2023: fylkesstyre.

Saker og aktiviteter

Oversikt over saker og aktiviteter i Finnmark.

ARBEIDSPROGRAM 2023 for Naturvernforbundet i Finnmark: mere bål og kultur, og stram prioritering!

Utdrag fra arbeidsprogrammet vedtatt på fylkesårsmøtet 30. april 2023.

Gjør en forskjell
– bli med i Naturvernforbundet

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det er mange måter du kan bidra til å bekjempe naturtap og jobbe for et bedre klima.