Finnmark

Kontakt: Leif Gøran Wasskog 922 46 604 finnmark@naturvernforbundet.no

Vi arbeider med å bevare naturen i Finnmark, spare miljøet og motarbeide klimaendringer i Arktis.

Naturvernforbundet Finnmark / Finnmárkku luonddugáhttenlihttu

Naturvernforbundet er en nasjonal organisasjon med fylkeslag og lokallag i alle fylker. Organisasjonen har hatt sterk medlemsvekst i de seinere år, og har nå 36 000 medlemmer på landsbasis. Meld deg inn du også, da får vi større gjennomslagskraft og kan gjøre mer for naturen.

Prioriterte saker i 2021 for Naturvernforbundet i Finnmark var vindkraft og planen om dumping av gruveavfall i Repparfjorden. Disse sakene prioriteres også i inneværende arbeidsprogramperiode, etter vedtak på fylkesårsmøte i mars 2022. Andre tema som prioriteres, er 420 kV-kraftlinjer og ammoniakkfabrikk, og også plast, oppdrett, fiske og motorferdsel i utmark.

Lokallag jobber med ulike saker, innenfor nevnte tema/saker eller annet som er særlig viktig i sine områder.

  • Er det saker i din region som du kunne tenke deg å gjøre noe med?
  • Vil du gjøre noe for at din kommune skal bli mer miljøvennlig?
  • Er det naturområder rundt deg du vil jobbe for å ta vare på?

Nytt fra Finnmark

Finn ditt lokallag

ARBEIDSPROGRAM 2022 for Naturvernforbundet i Finnmark: mere bål og kultur, og stram prioritering!

Utdrag fra arbeidsprogrammet vedtatt på fylkesårsmøtet 18. mars 2022.

Gjør en forskjell
– bli med i Naturvernforbundet

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Det er mange måter du kan bidra til å bekjempe naturtap og jobbe for et bedre klima.