VELLYKKET KLESBYTTEDAG I KIRKENES

Den nasjonale Klesbyttedagen ble arrangert i Kirkenes den 22. april, sammen med Frivilligsentralen i deres lokale Frivillighetens hus.

Dugnadshjelpere fra både lokale medlemmer av Naturvernforbundet og frivillige gjennom Frivilligsentralen
sørget for et smidig og vellykket gjennomført arrangement. Vi fikk et fint helsides oppslag i lokalavisa i forkant.
Arrangementet var svært godt besøkt på dagen, samt at vi hadde anledning til å la klær og leker ligge framme noen dager slik at inviterte flyktningeklasser fikk anledning til å stikke
innom og plukke med seg plagg mm.

Øvrige rester ble resirkulert videre til Fretex og lokalt loppemarked, intet gikk til spille!
Arrangementet nådde nærmere 200 mennesker og det ble byttet 520 plagg og 82 leker. Kafeen ble en sosial happening hvor folk slo seg ned og praten gikk ivrig mellom klesrundene.
Vårt lokallag fikk både aktivisert medlemmer og fikk nyinnmeldinger. Samt en ny samarbeidspartner i Frivilligsentralen.
Vi ser fram til samarbeid om Klesbyttedag til neste år også!