Finnmárkku luonddugáhttenlihttu

Luonddugáhttensearvi lea náššonálálaš organisašuvdna mas leat fylkka searvvit ja báikkálaš searvvit buot fylkkain. Organisašuvnnas lea miellahtulohku sakka lassánan daid maŋemuš jagiin, ja lea dál 36 000 miellahttu riikka dásis. Dieđit don ge miellahttun, de mis šaddá stuorát vuoitinvuoibmi ja sáhttit bargat eanet luonddu ovdii.

Ođđasat Finnmárkkus

Vuoruhanáššit

Finnmárkku luonddugáhttensearvvi vuoruhanáššit jagi 2022 ledje bieggafápmu ja plánat deavdit ruvkebázahusaid Riehpovutnii. Dát áššit vuoruhuvvojit maiddái dálá bargoprográmma áigodagas, mii čuovvu fylkka jahkečoahkkima mearrádusa cuoŋománus 2023. Eará fáttát mat vuoruhuvvojit leat 420 kV fápmolinjjá ja amoniáhkkafabrihkka, ja maiddái plastihkka, guollebiebman, guolásteapmi ja mohtorjohtolat mehciin.

Háliidat go aktiivvalaččat bargat Luonddugáhttenlihtus?

Báikkálaš searvvit barget iešguđetlágan áššiiguin namuhuvvon fáttáid/áššiid siskkobeale dahje eará áššiin mat leat erenoamáš dehálaččat sin guovlluin.

Leat go du guovllus áššit maiguin háliidivččet bargat?

Maid don háliidivččet bargat vai du iežat gielda šattašii eanet birasustitlaš?

Lea go du guovdu dakkár luondduguovllut maid don háliidivččet várjalit erenoamážit?

Luonddugáhttenlihtus lea dál vihtta báikkálaš searvvi Finnmárkkus. Jus orut Finnmárkkus ja it leat vel Luonddugáhttenlihtu miellahttun, oza du lagamus searvvi ja dieđit miellahttun.

Báikkálaš searvvitDahje váldde oktavuođa  Finnmárkku Luonddugáhttenlihtuin:

Leif Gøran Wasskog (jođiheaddji) 922 46 604
finnmark@naturvernforbundet.no

Fáddát

Fáddát ja áššiit árkiivvas (2017is dahje boarráset)

Finnmárkku luonddugáhttensearvi: eambbo dolla ja kultuvra, ja čavga vuoruheapmi! Oassi bargoprográmmas mearriduvvon fylkkajahkečoahkkimis njukčamánu 18. b. 2022.

Dagat erohusa – searvva miellahttun Luonddugáhttensearvái.

Ii oktage sáhte dahkat buot, muhto juohkehaš sáhttá dahkat juoidá. Lea máŋga vuogi mo don sáhtát vuostálastit luonddubillisteami ja bargat dan ala ahte buoridit dálkkádaga.