Boazodoallu Finnmárkkus

Boazodoallu lea dehálaš ealáhus Finnmárkkus. Danne mii vuosttaldat luonddubillistemiid mat gáržžidit boazoguohtunguovlluid ja hehttejit johtingeainnuid.

Boazodoallu lea dehálaš ealáhus Finnmárkkus, dan sivas go dat addá buorre ja dearvvaš borramuša, duodjeávdnasiid ja lea dehálaš sámi kultuvrra ja giela guoddi. Muhto ollugat vuosttaldit boazodoaloealáhusa ja stuorra fámut geahččalit heaittihit dahje gáržžidit boazodoalu dan sivas go háliidit eatnamiid geavahit eará doaimmaide, nugo ruvkedoaimmaide, el-fápmorusttegiidda ja bartahuksemiidda.

Luonddugáhttenlihttu bealušta boazodoallorivttiid bissut ealáhussan maiddái boahttevuođas, ja doalahit daid boazoguohtunguovlluid mat dál leat vel ealáhusas. Danne mii vuosttaldat luonddubillistemiid mat gáržžidit boazoguohtunguovlluid ja hehttejit johtingeainnuid. Seammás oaidnit mii ahte otná boazodoallu maiddái billista eatnamiid, ja sihkkarastin dihtii luonddu ja boazodoalu boahtte áiggi de berre boazolohku geahpeduvvot olu guovlluin, ja maiddái mohtorvuojánat ja áiddit.