Stilla-laget

kjellderaas@gmail.com

Et lokallag i Naturvernforbundet som jobber med formidling om Alta-Kautokeino-vassdraget, inkludert laksens livssyklus, energisaker og urfolksrettigheter.

Stilla-laget

Stilla-laget ble stiftet 17. april 2023. Lokallaget har økologiske grenser og tilknytning til Alta som medlems-område. Vi inviterer folk som er bosatt i Alta-Kautokeinovassdragets nærområder, eller ved vannveien som smolten følger på sin vandring til havs, og laksen på sin vandring tilbake.

Målsettingen er at alle medlemmer med postadresse i Alta kommune blir med i laget. Naturvernere med tilknytning til stedet Stilla kan også bli medlemmer.

Hovedoppgaver

Hovedoppgavene til Stilla-laget er å formidle historiene som er knyttet til kampen om Alta-Kautokeinovassdraget for å lære av disse i arbeid med dagens naturvernsaker, samt alt om laksen og dens økologi. Energisaker, og urfolksrettigheter i den sammenheng, er også et aktuelt tema.

Styre
Leder Kjell M. Derås, styremedlemmer Mari Sofie Strifeldt Arntzen og Viggo Finstad Nilsen. Varamedlemmer: Ante Guttormsen og Kristin Nicolaysen


Naturvernforbundet Stilla-laget
Org.nr. 831 562 072
Bankkonto 1506.92.85438

Nyheter fra Stilla-laget