Bilder, bål og buljong – Markering av Stilladagen 14. januar

Stillalaget – Naturvernforbundet og Alta Museum ønsker velkommen til markering av Stilladagen med deling av bilder og historier fra Alta-saken som pågikk i perioden 1968-1982.

Stillalaget – Naturvernforbundet og Alta Museum ønsker velkommen til ”Bilder, bål og buljong” – Markering av Stilladagen med deling av bilder og historier fra Alta-saken som pågikk i perioden 1968-1982.

14. januar 1981 sto det store Slaget i Stilla. 900 demonstranter lenket seg fast for å beskytte elva, natur, miljø og samiske rettigheter. 600 politifolk deltok i den største politiaksjonen i Norge i fredstid.

Stillalaget i Naturvernforbundet og Alta Museum ønsker å markere dagen og inviterer derfor til ”Bilder, bål og buljong” på Alta Museum, 14.januar. En dag der det å møtes, dele bilder og fortellinger fra Altasaken står i fokus. Her kan du som besøkende ha med bilder og/ eller historier, eller gjerne dikt eller sanger som kan vises og fortelles for anledningen.

Altasakens historie, fra 1968 til 1982, er viktig både for Stilla-laget og museet, derfor ønsker vi å bevare historiene og bilder i museets samling. Museet vil skanne bilder som eierne synes det er greit å dele, mens vedkommende beholder originalen dersom det er ønskelig, eventuelt at det arkiveres ved Alta Museum. Ønsker du bare å lytte er det også en fin anledning til å høre mer om denne betydningsfulle og historiske hendelsen i norsk samtid.

Program:

Fra klokken 11:30 har vi bål og buljong utenfor museet. Vi inviterer også til kunsten å skjære Altaelva i is, for de som ønsker det.

Fra 13:00 – 15:00 samles vi i auditoriet.

Programmet innendørs ledes av Viggo Finstad Nilsen, Stillalaget. Det serveres te og kaffe. For øvrig er museet og museets kafe åpen.

Velkommen!


Kontaktpersoner:
Kjell M. Derås, leder Stillalaget (tlf. 99 57 38 55) og
Kristin Nicolaysen, Museumslektor Alta Museum (tlf. 90 68 47 07).