Saker og aktiviteter

Aktuelt – Melkøya, kraftlinjer, vindkraft

Glimt fra folkemøte om «kraftpakke Melkøya»

Et arrangement i Alta den 5. april 2024 i samarbeid mellom NSR og Naturvernforbundet i Finnmark.

Tre foredrag om vindkraft

Arrangement av Naturvernforbundets lokallag Porsangerfjorden (Fjordlaget). Velkommen til biblioteket i Lakselv 20. mars kl. 19.00

Brutalisering av demokratiet

Leif Gøran Wasskog, leder i Naturvernforbundet i Finnmark, beskriver regjeringens håndtering av urfolksrettigheter som brutalisering, og innbefatter også ønsket å elektrifisere Melkøya i det begrepet.

Stuevannene

Sieiddeduottar – fortsatt allsidig bruk eller et område for vindindustri?

Fortum Nordkraft Vind DA i Narvik har tatt initiativ overfor Porsanger kommune for å få regulert området ved Skarvberget/Sieidi med sikte på etablering av vindkraftanlegg. Vil det ende med at et område i allsidig bruk gjennom generasjoner blir omregulert til et industriområde?

Scooterveikryss nedre Karlvann

Melkøyas løpegutter

22.02.24: I dag skal kommunestyre i Porsanger utøve makt. Mye makt. Historiens største omreguleringssak i Porsanger kommune står på sakslista.

Sildmylingen på øya Silda.

Om initiativ til utbygging av Silda – brev fra FNF-koordinator

Som en av medlemsorganisasjonene i FNF (Forum for natur og friluftsliv) deler vi brev til Loppa kommunestyre fra FNF-koordinator i Finnmark Per Erik Motrøen.

«Kraftpakke» Melkøya

Samarbeid om folkemøte: «Kraftpakke» Melkøya er tema når NSR og Naturvernforbundet går sammen for å arrangere et folkemøte fredag 5.april i Álta/ Alta. Møtet er åpent for alle!

Jovna Eira holder appell. Foto: Svanhild Andersen

Stort engasjement mot vindindustri. Bilder fra markering i Lakselv

Planer om vindkraft-utbygging i Porsanger vekker stort engasjement. Vi deler bilder fra markering i Lakselv 22.02.2024 og linker til noen innlegg om saken.

Fjell på Stjernøya i vakkert måneskinn.

Hasvik kommunestyre avsto fra å ønske ny vindindustri velkommen til Stjernøya!

Vindindustri på Stjernøya var oppe til drøfting på kommunestyremøtet i Hasvik torsdag 15.02.

Hvorfor vindkraft i Porsanger?

Fortum Nordkraft Vind DA vil bygge vindkraftverk på Skarvberget på vestsida av Porsangerfjorden. Hvorfor vil de det og hvem vil tjene og tape?

Uforsvarlighet satt i system

Om regjeringas Melkøya-vedtak og kraftbehov. Innfrielse av Equinors behov vil forrykke kraftbalansen ikke bare for Finnmark, men for hele regionen, mener Leif Gøran Wasskog, leder for Naturvernforbundet i Finnmark.

Melkøya er bare en episode

Naturvernforbundet i Finnmark er sterkt kritisk til elektrifisering av Melkøya, som inngår i regjeringens vedtak om en kraftpakke til Finnmark. Kraftpakken vil få store konsekvenser for naturen i fylket.

Uttalelse om områdeplan for Davvi vindkraftverk

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom påpeker i sin høringuttalelse at Davvi vindkraftverk er planlagt i et av Norges største sammenhengende naturområder med uberørt preg, og at slike områder har svært stor verdi.

Fra folkemøte i Lakselv om vindkraft


Tre foredrag med forskjellige utgangspunkt og tema. Tid og sted: 20.03.2024 på Porsanger bibliotek i Lakselv. Arrangør: Naturvernforbundets lokallag Porsangerfjorden (Fjordlaget).

Stuevann/Stohpojávri

Melkøya på rek inn Porsangerfjorden?

Innlegget tar utgangspunkt i en samisk fortellertradisjon som skildrer øyer som flyttet på seg i Finnmark. I dag er det Melkøya som er på rek inn i Porsangerfjorden, på grunn av det store strømbehovet for å elektrifisere gassanlegget der.

Statkraft orienterer om fremtidsplaner i en presentasjon ved kraftanlegget i Sautso

Naturkjære organisasjoner møtte Statkraft i Sautso

Naturvernforbundet i Finnmark ved Stillalaget møtte Statkraft for orienteringsmøte onsdag 10. januar sammen med andre naturkjære organisasjoner i fylket. Statkraft ønsker å igangsette produksjon av vannkraft med en tredje turbin i anlegget i Sautso.

Kraftpakke Melkøya – behov for vindkraft?

Naturvernforbundet i Finnmark fastslår at det ikke er egnede områder for vindindustri i Finnmark.

Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Finnmark takker FeFo

FNF-Finnmark som representerer natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket, takker i en pressemelding FeFo-styret for deres vedtak om nei til Davvi vindkraftverk. Vindkraftverket er planlagt å være et av Europas største i areal, og ønskes plassert midt i et inngrepsfritt naturområde.

Felles uttalelse om 420 kV kraftlinje Skaidi-Lebesby

Tre store organisasjoner har gått sammen om høringsuttalelse til NVE vedrørende 420kV kraftlinje Skaidi-Lebesby i Finnmark, og konkluder med at en slik kraftledning er unødvendig.

Aktuelt – gruve, plast, oppdrett

Annet aktuelt


Se alle saker og aktiviteter

Fordelt på saksområder/tema:

Fordelt på arrangement og innspill:

Annet

Støtt arbeidet!

I hundre år har Naturvernforbundet vist at naturvern nytter. Som medlem bidrar du til å ta vare på naturen og stanse klimaendringene. Meld deg inn i dag!