Arrangement

Noen arrangement av eller med deltakelse fra Naturvernforbundet i Finnmark

Naturvernforbundet deltok på markering for Fosendommen 11. oktober 2022 utenfor Sametinget.