Glimt fra fagdag om grønn og rettferdig omstilling til lavutslippsamfunn

Noen glimt fra fagdag 19.04.2024 i Hammerfest –
et samarbeid mellom Broen til framtiden og Naturvernforbundet i Finnmark.
 

Broen til framtiden
Naturvernforbundet i Finnmark

Innledninger

Vi fikk noen smakebiter fra rapporten Rettferdig grønn omstilling ved Fafo-forsker Camilla Houeland. Bakgrunn for rapporten som blir offentlig den 23. april: Fafo-prosjekt: Rettferdig, grønn omstilling? Kompetansen i petroleumsnæringen og behov i grønne næringer

Per Olaf Persen fra rådgivningsselskapet Gávcci hadde en kritisk vurdering av innmeldte og påståtte kraftbehov i Finnmark, sett i lys av nedgang i folketallet og bærekraftige næringer. Han henviste blant annet til rapporten Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn som han utarbeidet i 2023 på oppdrag fra Naturvernforbundet i Finnmark.

Per Olaf Persen, Gávcci AS

Fagrådgiver Tina Andersen Vågenes i Naturvernforbundet holdt innlegg med utgangspunkt i sin prisbelønnede masteroppgave om grønn utvikling eller grønn kolonialisme. Hun informerte om 420-kV kraftlinjen Skaidi-Hammerfest, og tok opp tema som arealpress på reindriften i området, samiske rettigheter og spørsmålet om rettferdig omstilling. Bildet øverst er fra hennes innlegg.

Stikkord for innlegg fra Tom Eirik Ness, natur- og miljøkonsulent i Hammerfest kommune: Utvikling av byen Hammerfest og kommunedelplan for naturmangfold, og om noen av årsakene til og utfordringer vedrørende krykkja som har flyttet til byen.

Tom Eirik Ness, natur- og miljøkonsulent i Hammerfest kommune

Dialogverksted

Tema: Finnmark i et 2050-perspektiv.
Hvordan omstille Finnmark til et lavutslippssamfunn med naturbaserte, levedyktige lokalsamfunn? Spørsmål:

Løsninger / tiltak (hvilke tiltak / løsninger må til for at Finnmark skal omstilles til lavutslippssamfunn med naturbaserte, levedyktige lokalsamfunn?

Utfordringer / barrierer (hvilke barrierer, utfordringer kan oppstå for at Finnmark skal bli et lavutslippssamfunn med bærekraftige lokalsamfunn?

Prosess: hvordan sikrer vi at omstillingen blir rettferdig?

Aktører (hvilke aktører blir viktige i omstillingen?)

Gjester

Det var invitert politikere og representanter for flere organisasjoner til arrangementet. De som deltok:

Kristiane Mauno Krystad, leder LO Hammerfest og omegn,
Vegard Kongsbak, leder av innovasjonsselskapet Pro Barents,
Lodve Anders Svare, leder for SP i Hammerfest,
Linn Nybråten Tjønsø, kommunestyre-representant for MDG i Hammerfest.

Også Tom Eirik Ness fra Hammerfest kommune deltok som gjest, i tillegg til at han holdt innlegg.

Kristiane Mauno Krystad , LO og Anton Petter Hauan, Naturvernforbundet. I bakgrunnen: Lone Bjørkmann, fylkessekretær i Naturvernforbundet Finnmark.
Fra venstre: Camilla Betten, Eilif Moan, Piera Jovnna Somby, Linn Nybråten Tjønsø, Annie Henriksen. Bakerst: Leif Gøran Wasskog. Alle Naturvernforbundet. Linn Nybråten Tjønsø representerte også Hammerfest MDG.
Noen av deltakerne på fagdagen.
Fagdagen ble avsluttet med middag, og Annie Henriksen i Hammerfest ble takket for stor innsats gjennom mange år i fylkesstyret og andre tillitsverv i Naturvernforbundet i Finnmark. I forgrunnen: Tina Andersen Vågenes og Rebecca Biong, ansatte i Naturvernforbundet sentralt.

Foto: Kjell M. Derås