Tana og Varanger

Postboks 25, 9840 Varangerbotn 938 96 043 tanavaranger@naturvernforbundet.no

Deanu ja Várjjaga Luonddugáhttenlihttu

Naturvernforbundet i Tana og Varanger / Deanu ja Várjjaga Luonddugáhttenlihttu

Tana, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg

Styre:

Vigdis Siri, Nesseby, kontaktperson93896043
Ole Grotnes, Tana 
Øystein Hauge, Tana 

2013: Nytt liv i lokallaget Tana/Varanger – forslag til tema

  • Bedre vern av truede fuglearter, spesielt rundt Vardø, der fugleturismen øker kraftig
  • Innstramming av snurrevadfiske i Varangerfjorden
  • «Positiv» tilnærming til naturvernsaker
  • Tilrettelegging av vandrestier
  • Temamøter

Innlegg

Innlegg fra Naturvernforbundet Tana og Varanger, eller som angår lokallagets område. (Nyeste innlegg – f.o.m. 2020).

Nyheter fra Tana og Varanger