KLESBYTTEDAGEN 27.04 2024 KIRKENES

50% økning i besøkende og i sirkulerte klær

Det ble en svært vellykket gjennomført Klesbyttedag i Kirkens i år også. Det var
50% økning med ca 300 besøkende, 1100 plagg/leker innlevert og 850 sirkulert
med nye eiere. Resten ble resirkulert til loppemarked.
Vi hadde arrangement sammen med Frivilligsentralen og kunne bruke deres lokaler i
år som i fjor. Et stort korps med 15 frivillige stod for praktisk organisering av mottak
og sortering av utlagt tøy, samt kafedrift i tilknyttet lokale. Her fikk både brukte klær
og leker nye eierr og mange fikk slått av en prat over en kaffekopp og hjembakte kaker
langs er stort langbord.
Arrangementet ga masse positive tilbakemeldinger fra ulike folk som vi ellers ikke
når. Neste års Klesbyttedag er allerede på planleggingsstadiet.

Gjengen er klar
Den lyseblå horde