Fra folkemøte i Lakselv om vindkraft


Tre foredrag med forskjellige utgangspunkt og tema. Tid og sted: 20.03.2024 på Porsanger bibliotek i Lakselv. Arrangør: Naturvernforbundets lokallag Porsangerfjorden (Fjordlaget).

Før oppstart

Møteleder Inga-Sunna Gaup Åmot, styremedlem i Naturvernforbundets lokallag Porsangerfjorden (Fjordlaget).

(Foto: fra opptak av Marit Holm Pettersen).


Et godt besøkt folkemøte på Porsanger bibliotek.

Fremst i bildet: Lokallagsleder Marit Holm Pettersen klargjør for for første foredrag og opptak med streaming. Lyd og annen tilrettelegging: Kai Simon Johansen.

Foto: Sandra Bocher Johansen.

Nedenfor presenterer vi noe av det som ble tatt opp av de tre foredragsholderne.

Egil Kvernmo, Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk:
Hvorfor bygges vindkraft?

Om dagens situasjon vedrørende kraftproduksjon og -forbruk i Finnmark, og Meløyas forbruk nå, og etter elektrifisering. Med henvisning til statistikk: Det er kraftoverskudd i hele Nord-Norge. Også overskudd nasjonalt. Stort sett stabilt kraftforbruk i Finnmark. Melkøya kommer til å trenge mer kraft enn Finnmark til sammen. Hvor skal den krafta komme fra?

Ustabil kraft: Hvor skal krafta komme fra når det ikke blåser? Såkalt balansekraft. I Norge: vannkraft. Som må kjøres med høg vannstand, lav vannstand. Hvor skal balansekraften i Finnmark komme fra? Skal det bygges ut elver?

Krever store kraftlinjer i tillegg. Hvem betaler dem?
Og dyrere strøm. Store systemkostnader ved vindkraft. Strømprisen går opp for at vindkraft skal være lønnsomt. Områder i Norge og utlandet med mye utbygd vindkraft har høye strømpriser.

Egil Kvernmo. Foto: Svanhild Andersen

Helge Nikolaisen, TLP (Tverrpolitisk liste Porsanger):
Hva vil vindindustri bety for deg som innbygger i Porsanger?

Nikolaisen innledet med å snakke om kommuneøkonomien – som er årsaken til det han kalte en grusom idé – å starte opp med vindkraft i et reinbeiteområde. Han gjorde rede for hvordan midler fra staten til kommuner beregnes, og mener at Porsanger burde klare seg økonomisk med de pengene man får via statsbudsjettet. Men pekte også på myndighetenes ansvar for at distriktskommuner velger å selge sin egen natur pga. dårlig kommuneøkonomi. Å selge natur – og dermed også kultur – for å få omkring 20-30 millioner i året, hadde vært uaktuelt hvis kommunen hadde hatt bedre økonomi.

Om naturens verdi for folk i Porsanger. Han og andre prsangværinger trenger steder i naturen der man kan dra for å ha fred, og finne ro i sjela. Han er redd for at et vindkraftanlegg – ikke langt fra hans hjembygd – skal ødelegge slike viktige steder. Om konsekvenser nevner han blant annet: Vindturbinene vil bli synlig i store deler av kommunen. Støy og lysglimt ville påvirke folk.

Helge Nikolaisen . Foto: Sandrine Bocher Johansen

Kjell M. Derås, Naturvernforbundet i Finnmark:
Natur eller vindindustri?

Om vindindustri som er gigantiske veiprosjekt – et faktum som ofte glemmes i vurderinger av konsekvenser av vindkraftanlegg. Illustrerer det med Fosen som eksempel: Det var Veidekke AS som hadde kontrakten for veiutbygging i forbindelse med vindkraftanlegget på Storheia (en del av Fosen), og det ble bygget 6 mil med vei for det ene vindkraftanlegget.

Veier er med på å endre den økologiske balansen – for eksempel til fordel for rødreven, og til ulempe for fjellreven.

Denne akutte situasjonen for naturen i Finnmark – med krav om utbygging av Skarvberg-området (Sieiddeduottar) og en rekke andre områder Finnmark – er oppstått grunnet kraftpakke Melkøya.

Hele innlegget.

Kjell M. Derås. Foto: Sandrine Bocher Johansen

Deltakelse fra andre lokallag

På folkemøtet deltok medlemmer også fra andre lokallag i Naturvernforbundet: Ávjovárri, Stillalaget og Vest-Finnmark. På bildet: Piera Jovnna Somby og Kjell M. Derås, ledere av de to førstnevnte lokallagene.

Media om møtet

Folkemøte i Porsanger: Minst tre perspektiver på vindkraft (sagat.no)

Porsanger, Vindkraft | Vindkraft: – Uvirkelig at distriktskommuner må selge sin egen natur (ifinnmark.no)

Svar fra Egil Kvernmo på ordfører Jo Inge Hesjevik sin kommentar til hans innlegg, sitert i ovennevnte oppslag i iFinnmark:
Debatt: Hesjevik tar feil (sagat.no)

Annonsering av folkemøtet på nettsider:

Tre foredrag om vindkraft – Finnmark (naturvernforbundet.no)

Bildet øverst: Sandrine Bocher Johansen