Tre foredrag om vindkraft

Arrangement av Naturvernforbundets lokallag Porsangerfjorden (Fjordlaget). Velkommen til biblioteket i Lakselv 20. mars kl. 19.00

Formålet med arrangementet er å dele informasjon om konsekvenser av vindkraft.