Vindkraft og kraftlinjer

Planer om vindkraft og kraftlinjer som vil utgjøre store naturinngrep, er viktige saker for Naturvernforbundet i Finnmark.

vindturbiner

Bygging av kraftlinjer og vindkraft er omstridte tema når det gjelder planer om naturinngrep i Finnmark for å skaffe mer kraft/energi. De mest kjente sakene er planene om et stort vindkraft-anlegg i Rásttigáisá-området i Øst-Finnmark og en 420 kV-kraftlinje fra Skaidi til Lebesby og videre østover med tanke på planlagt utbygging av vindindustri der. Naturvernforbundet går imot disse planene, og er imot all vindkraftutbygging i reinbeiteområder. Når det gjelder vannkraft, ønsker vi å ta vare på de gjenværende vassdraga i fylket.

Nyeste innlegg om vindkraft og kraftlinjer i Finnmark