Gruvedrift i Finnmark

Gruvedrift har ført til mange arbeidsplasser , men også til store naturinngrep og forurensinger. 

Finnmark fylke er rikt på mineraler og gjennom tidene har her vært utvinning av bl.a. jern, kopper, og gull, nefelinsyenitt, kvartsitt og skifer. Gruvedrift har ført til mange arbeidsplasser , men også til store naturinngrep og forurensinger.

I de seinere år er det særlig planene om gruvedrift i Repparfjord som har fått stor oppmerksomhet, og fra i 2023 også planer om gruvedrift i Porsanger.

Nyeste innlegg om gruvedrift i Finnmark