Gruvedrift i Finnmark

Gruvedrift har ført til mange arbeidsplasser , men også til store naturinngrep og forurensinger. I de seinere år er det særlig planene om gruvedrift i Repparfjord som har fått stor oppmerksomhet. 

Finnmark fylke er rikt på mineraler og gjennom tidene har her vært utvinning av bl.a. jern, kopper, og gull, nefelinsyenitt, kvartsitt og skifer. Gruvedrift har ført til mange arbeidsplasser , men også til store naturinngrep og forurensinger

I de seinere år er det særlig planene om gruvedrift i Repparfjord som har fått stor oppmerksomhet. 

Magnus Storvoll Strømseth og Beaska Niillas diskuterer åpningen av motstandsleiren på Markoppnes mot gruveplanene i Repparfjord.

Nyeste innlegg om Repparfjord-saken

Andre gruvesaker