Gjennomslag i Nussirsaken: Byggetillatelsen er opphevet

Tiden spiller på lag med oss for å få stanset planene om gruve i Repparfjord, og enhver utsettelse er en svært viktig delseier. Her følger pressemelding sendt til pressa fredag 4. mars 2022.

Et vedtak fra Statsforvalteren gir ytterligere utsettelse av gruveselskapet Nussir sin etablering i Hammerfest i Finnmark. Miljøorganisasjoner mener det må gjennomføres en ny prosess med detaljregulering for området, og at oppstart fra Nussir i løpet av 2022 er helt utelukket. 

Helt siden oktober har Statsforvalteren i Troms og Finnmark hatt miljøorganisasjonenes klage på Nussir sin byggetillatelse til behandling. Nå har Statsforvalteren besluttet å oppheve vedtaket om byggetillatelse til Nussir ASA på Markoppneset, og kommer med hard kritikk mot prosessene i Kvalsund og Hammerfest Kommune. 

Kommunen har virkelig gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å ta snarveier i reguleringsplanene og hoppe bukk over viktige prosesser. Det er tydelig at kommunen har hatt hastverk, men at de nå blir tvunget til å begynne på nytt mer detaljregulering med både konsekvensutredninger og naturkartlegginger, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

På Markoppneset var det i sommer og høst 100 dager med protestleir, debatter, konserter og aktivister som holdt vakt for å stanse anleggsarbeidet. Samtidig sendte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom klage på Nussir sin byggetillatelse, og fikk en viktig delseier 1. oktober da kommunen vedtok at anleggsarbeidet måtte stanses helt fram til klagen var ferdigbehandlet hos Statsforvalteren. 

Statsforvalteren skriver i sitt svar på klagene på byggetillatelsen at “Dersom tiltaket utløser et krav til konsekvensutredning, og dersom området heller ikke er konsekvensutredet i forbindelse med overordnede planer, heller ikke når området først ble avsatt til industri, vil det kunne stilles spørsmål ved om unntaksbestemmelsen er en omgåelse av konsekvensutredningsforskriften.”

Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom, mener at tida spiller på lag med aktivistene, og at utsettelser for Nussir øker sjansen for at regjeringen stanser prosjektet. 

Kommunens dårlige prosess har nå kjøpt oss et helt år ekstra med politisk arbeid for å stanse gruveprosjektet. I løpet av året forventer vi at regjeringen tar inn over seg det enorme presset på livet i fjordene og på reindrifta, og innser at vi ikke har råd til dette gruveprosjektet på toppen av alt. Vi skal gjøre vårt for at regjeringa skal lære av Høyesterett sin dom om reindrift på Fosen og ESA sin prosess på sjødeponi, sier Gylver. 

Denne uka er rundt 50 ungdommer samlet i bygda Vevring ved Førdefjorden på Vestlandet. Der forbereder de seg på aksjoner etter at gruveselskapet Nordic Mining har varslet oppstart de kommende dagene. Også her er prosjektet planlagt med dumping av gruveavfall i fjorden. 

Vi er veldig glade for at Nussir nå mistet sin byggetillatelse. Det har nok vært et skrekkscenario for mange aktivister at arbeidet skal settes i gang samtidig ved Førdefjorden og Repparfjorden. Nå kan vi konsentrere oss om aksjoner i Førdefjorden, hvor regjeringa fremdeles har vår klage på driftstillatelse til behandling, sier Gylver.

Her kan du lese hele vedtaket fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

Frivillige botanikere som gjorde funn på Markoppneset i sommer som ble brukt i miljøorganisasjonenens klage. Foto Jannicke Totland