Naturkjære organisasjoner møtte Statkraft i Sautso

Naturvernforbundet i Finnmark ved Stillalaget møtte Statkraft for orienteringsmøte onsdag 10. januar sammen med andre naturkjære organisasjoner i fylket. Statkraft ønsker å igangsette produksjon av vannkraft med en tredje turbin i anlegget i Sautso.

Statkraft orienterer om fremtidsplaner i en presentasjon ved kraftanlegget i SautsoKjell Derås

-Min påstand var og er at dette er en del av kraftpakke Melkøya, som nå sist mandag ble fulgt opp av Statkraft sin pressekonferanse, hvor de annonserte å satse 60 milliarder på vannkraft og vindkraft i Norge.

Kjell Derås, leder for Stillalaget i Naturvernforbundet

Fire vannkraftprosjekter ble nevnt, hvorav det ene var Sautso Kraftverk.

-Statkraft sin Nord-Norgesjef mente at de ikke lar seg styre politisk, og at grunnen til at de satser nå er Statnett sin utbygging av 420kV-linja til Skaidi – og videre til både Hammerfest og Lakselv. Hans argument var at kraftledningene tidligere ikke hadde kapasitet til å frakte kraft ut fra kraftverket, forklarer Derås.

Toppledelsen i Statkraft sa at de ville følge normale prosesser for melding og konsesjonssøknad når tiden var moden for det. Hvorfor det var behov for ny konsesjonssøknad, svarte de litt unnvikende på. Kanskje kunne de klare å få til den tredje turbinen innenfor gjeldende konsesjon.

Når det gjaldt gjeldene manøvrerings-reglement, så ville ikke denne nye utbyggingen utfordre dette reglementet. Alt ville bli som før, men de ville igangsette undersøkelser for om denne ekstra produksjonen basert på flomvann i røft 40 dager ville ha noen negative følger nedstrøms.

Kraftbehovet – i Finnmark og nasjonalt, ble også et tema.
Regiondirektøren i Statkraft mente at man trengte fordobling av kraftproduksjonen, både i Finnmark og Norge. Melkøya og annen kraftkrevende industri ville kreve at man bygde ut alt som var mulig å bygge ut i Finnmark og Nord-Norge.

-At sjefen til regiondirektøren, Vartdal, også er styreleder for Fosen Vind DA og fikk en kraftig Høyesterettsdom mot seg, bekymret ham lite.

Kjell Derås, leder for Stillalaget i Naturvernforbundet
Naturvernforbundet, Forum for Natur og Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Birdlife Finnmark og Norges Jeger og Fiskerforening Finnmark samlet før orienteringsmøtetLone Bjørkmann
Naturvernforbundet, Forum for Natur og Friluftsliv, Den Norske Turistforening, Birdlife Finnmark og Norges Jeger og Fiskerforening Finnmark samlet før orienteringsmøtet

I forkant av orienteringsmøtet samlet naturkjære organisasjoner seg for å forberede seg til møtet. -Per Erik Motrøen – koordinator i FNF, skal ha stor ære for at han fikk samlet et historisk natur-lag i Finnmark, som i sum representerer flere medlemmer enn de politiske partiene i Finnmark, sier en begeistret Kjell Derås.

Norges Jeger og Fiskerforbund i Finnmark stilte med leder og nestleder. Birdlife Finnmark og Den Norske Turistforening ved Alta og Omegn Turlag stilte også med representanter som ville vite hvordan dette tiltaket kunne påvirke fuglene og naturopplevelsene.

Les artikkelen i Altaposten her (bak betalingsmur).

De oppmøtte fra Statkraft:
Dag Smedbold,  regiondirektør nord
Marianne Holmen, leder for utvikling vannkraft 
Tor Oxhovd, prosjektleder
Ole Christian Povenius, kraftverksjef
Eirik Bjørkhaug, Miljørådgiver
Simen Rommetveit Halvorsen, kommunikasjon og interessentdialog
Kjell Ivar Knutsen, fagarbeider Alta kraftverk, var med på omvisningen i kraftverket.