Verneområder i Finnmark

I Finnmark er det nå fem nasjonalparker (Øvre Pasvik, Stabbursdalen, Øvre Anarjohka, Seiland, Varanger) og en del mindre naturreservat.

I Finnmark er det nå fem nasjonalparker (Øvre Pasvik, Stabbursdalen, Øvre Anarjohka, Seiland, Varanger) og en del mindre naturreservat.

Miljøverndepartementet arbeider nå for å utvide nasjonalparken i Øvre Anarjohka og opprette en ny nasjonalpark i Goahteluobbal i Guovdageaidnu samt for ei rekke nye naturreservat gjennom Verneplan for myr og våtmark. Naturvernforbundet er generelt positiv til oppretting av verneområder, men i dette tilfellet er vi kritiske til myndighetenes framgangsmåte med å presse gjennom vernevedtak uten hensyn til lokalbefolkningas syn.