Luonddugáhtten Sámis – geaid ovddas? / Naturvern i Sápmi – for hvem?

26.-27.10.2023 arrangerte Sámi allaskuvla konferansen «Min birrasat – bærekraftige næringer og naturmangfold i Sápmi.
Naturvernforbundet i Ávjovárri holdt innlegg under tittelen «Luonddugáhtten Sámis – geaid ovddas? / Naturvern i Sápmi – for hvem?» Fra denne legger vi her ut presentasjon og manus til innlegg. Naturvernforbundet i Finnmark har tidligere lagt ut glimt fra konferansen fra et annet lokallag.

Presentasjon og manus til innlegg fra Ávjovárri lokallag.

Glimt fra konferansen fra et medlem i Vest-Finnmark lokallag.