Vårt Hav. Troms og Finnmark – et samarbeidsprosjekt i nord

Prosjektet «Vårt Hav. Troms og Finnmark» er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet i Troms og Naturvernforbundet i Finnmark.

I år (2022) har vi fått midler fra Senter mot marin forsøpling, Handelens Miljøfond, Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge.

Om aktiviteter i prosjektet:

1.Prosjekt skolerydding

-33 ryddeaksjoner med skoler, 17 i Troms, 16 i Finnmark [ryddesesong fra slutten av mai-begynnelsen av september]

-tilsammen: 1599 personer vært ut å rydde med oss i prosjekt skolerydding

-5764 kg ryddet

-24 km strandlinje

2.Sommerjobb

-11 ungdommer fra Hammerfest i alder 13-17 år som jobbet fra 1-4uker med strandrydding og fikk betaling. Snakket i forkant med LO ang arbeidsbetingelser og hadde kontrakter med dem

– 1636kg samlet inn av ungdommer i til sammen fire uker

3. Andre ryddeaksjoner

– Store strandryddeaksjoner som med Utdanningsforbundet i Tromsø (250 personer)

– Strandryddedagen i Hammerfest og Tromsø med 286kg innsamlet søppel

– Miljøforskere Vårt Hav. Gratis ferietilbud for barn i Hammerfest kommune. Inkluderende tiltak

4. Snus- og sneipfritt

-lanserte kampanjen på Sørøyrocken med kasser, plakater og flyer

-snus- og sneipkasser monteres i byer i Troms og Finnmark

5.Plast og giftrie skoler og barnehager

-delt ut materiell til skolene i Troms og Finnmark og informert om tilbudet

Stor innsats under plastrydding i Troms og Finnmark. Bildet nederst: fra Lakselv, og øverst fra Akkarfjord.