Plast og avfall

Plast og avfall forringer naturen på mange måter.

plast

Plast

Hvert år dør store mengder sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppel. Naturvernforbundet jobber nå for å minske plastbruken i hele samfunnet, blant annet gjennom et forbud mot plastposer, avgift på plast og overgang til nedbrytbare materialer. Naturvernforbundet har bidratt til en rekke prosjekter for å rydde vekk plast og annet søppel langs strender og fjærer.

Naturvernforbundet sentralt:
Plast og forurensning – Naturvernforbundet