Gamle bilvrak i Kautokeino – Oppslag i den samiske avisa Ávvir

Lokallagsleder Piera Jovnna Somby påpeker miljøforsøplingen med gamle bilvrak som står og ruster rundt omkring i Kautokeino kommune.

Original tekst:

Gáibida suohkan­politihkkáriid váldit ovddas­vástádusa biila­ráđuin

Ávvir,  Iselin Skum, 18.10.2022. Oversatt til norsk av Piera Jovnna Somby

Krever at kommunepolitikerne tar ansvaret for bilvrakene.

– I Kautokeino kommune er så mange bilvrak, noe  må gjøres med dette. Noen må ta ansvaret for å få disse bort og føre dem dem dit hvor de hører til. De forurenser naturen, de påvirker folks bolyst og glede og det gir et stygt inntrykk av vår bygd til turister, sier styreleder i Naturvernforbundet i Ávjovárri, Piera Jovnna Somby.

Naturvernforbundet i Ávjovárri mener at nå er det tid for at politikerne begynner å vise interesse og vilje til handling og gjøre noe med bilvrak som finnes både på private områder og offentlige steder i Kautokeino.  

Styrelederen i Naturvernforbundet i Ávjovárri, Piera Jovnna Somby sier de behandlet og debatterte denne saken i sist ukes styremøte og deres hensikt er å løfte denne saken til et politisk nivå.

– Vi i Naturvernforbundet ser at bilvrakene er til  stor naturforurensning. I Kautokeino er det nokså mange slike bilvrak på forskjellig på stedet ruster og når olja begynner å lekke i de rustne vrakene, så representerer det en klar miljøforurensning. Og for det andre er det stygt for folk å se, mennesket de trives ikke med at disse gamle bilene er både her og der. Når vi tenker vedrørende turistnæringen og det at om Kautokeino skal tiltrekke seg turistene og være en næringsvei, så er disse bilvrakenes miljøforsøpling noe av de ting som turistene ser når de kommer hit.  
– Politikerne må begynne å gjøre noe med dette.

Somby mener at det er  viktige at politikerne begynner å vise interesse for denne saken.

 – Her er det snakk om en naturforurensning og naturvern er jo noe hvor våre innbyggere også bryr seg. Politikerne bør løfte denne saken og begynne å arbeide med det. Jeg har tenkt at til det skulle et slags kommunalt vedtak om hvordan handter slike gamle biler, og vi ser som også hvordan det med hensyn til trivsel, naturen og miljøperspektivet. Vedtaket skulle ha vist hvem eller hvor folk skal ta kontakt når de ser bilvrakene i naturen, men også hvor bilvrakene skal fraktes.  

– For private folk skulle det ha vært en klar regel for hvor de skal frakte disse vrakene, og hvor lenge de får stå på gårdsplassene. Bilene som ikke kan bli ansett som delebil, hvorfor skal  de i årevis stå og ruste på gårdsplassen, spør Somby.

Gamle kjøretøy som står og ruster ute i naturen.


HVEM ER EIEREN?
Denne lastebilen har stått mange år i Gievdneguoika. Bedriften, som eide lastebilen, har gått konkurs for lenge siden, og nå er vet ingen hvem dette kjøretøyet tilhører.

Gamle kjøretøy ruster ute i naturen
Somby mener at det er kommunens ansvar å ta kontakt med folk som lagrer bilvrakene på sine gårdsplasser, og at det er også kommunens ansvar å frakte bilvrakene og motorkjøretøy som for mange år siden allerede ble forlatt i naturen. Slik bestemmelse mener han at politikerne må vedta.
Han nevner for eksempel kjøretøyene som i Gievdneguoika har stått allerede i mange mange år.

– Det er jo ikke  bare å hente folks gjenstander hos oss andre, loven forbyr dette. I hele kommunen er kjøretøy som ikke har skilt,  og ingen vet hvem de tilhører og de er bare blitt etterlatt ute i naturen. I Gievdneguoika er gamle kjøretøy i ferd med å ruste, ingen tar ansvaret for dem. Bedrifter kan ikke, som  pleier å opplyse at de kan hente bilvrakene, bare hente fremmede kjøretøy og ta med. Det er ikke deres ansvar og arbeid. Er det ikke på tide at kommunepolitikerne begynner å arbeide med det?

Somby mener at kommunen skulle blitt pålagt plikt for å ta ansvaret fra gamle bilvrak og for eksempel å frakte eller å ordne overføringen til Billefjord, hvor det er slikt mottak og hvor de knuser bilene.

–  Dette gjør noe med botrivselen når bilvrakene finnes hvor som helst, både i naturen og boligfelt. Derfor er på tide at politikerne begynner å arbeide med dette. Slik kan det jo ikke lenger være, sier Piera Jovnna Somby.  

Kommunens ansvar
Kautokeino ordfører Hans Isak Olsen forteller at det er kommunens ansvar å inspisere forurensningen i naturen, men så er det slik at man ikke finner eier til biler som er blitt etterlatt. Hvis kjøretøyene har eier, så er det eierens ansvar å påse at bilene ikke forurenser naturen og frakte dem bort.  

– Slike kjøretøy som forlates hvor som helst, det er selvfølgelig ikke høvelig og dem skulle eierne få bort borte hvor de er. Men innenfor private folks eiendommer, der er det vanskelig å begynne å kritisere når det er deres eiendom. Jeg vet ikke hvilke analyse Naturvernforbundet har gjort, men hvis olja ikke renner til naturen, hva er da det som  gjør forurensningen spør ordfører. Han kan ikke etablere lovregelen.

Han sier at i kommunen er det ikke mulighet til å be folk frakte bort sine gjenstander på sin eiendom, eller de vedta hvor mange kjøretøy det skal våre på hver gårdsplass. Det er enkeltmenneskets ansvar.  

– Det  må først være en forurensning før man kan gjøre med noe med slike saker. I kommunen er det ikke noen slags makt når det ikke foreligger en forurensning.

Ordføreren sier at det ikke som mulig å etablere et særskilt lovregel for bilvrakene.  

– Slik mulighet finnes ikke. Det er loven som regulerer det, og så lenge som det ikke er forurensning, så kan det ikke gjøre noe. Spesielt med bilene som er hele, som ikke er hvordan blitt ødelagt, vi kan ikke tvinge folk og  røve det bort. Det er ikke mulig.  Når det ute i naturen finnes biler og det det ikke finnes en eier, så er det kommune som må gjøre noe med det.

Vrak i Gievdneguoika
I 2019 skrev Ávvir om bilvrak som er i Gievdneguoika. Ávvir har nå igjen vært  med å undersøke på stedet og sett at de samme vrakene er enda der.

Ordføreren nekter for at det  lenger er kjøretøy i Gievdneguoika og han sier de må være nye kjøretøy.

 – Hjullasteren som hadde blitt under torva, og lastebilen, vi har for to år siden allerede hentet disse bort. Hvis der borte er det slike kjøretøy, så må de kommet i ettertid. Om det vet ikke jeg noe om. Jeg orker ikke å krangle om dette med deg. Jeg vet at for to år siden har vi ført bort hjullasteren og lastebilen. Om de andre kjøretøyene vet jeg ikke jeg noe om.  

STÅTT MANGE ÅR
Ordfører nekter for at dette kjøretøyet fremdeles står  i Gievdneguoika.

Ordføreren sier han ikke kan kalle bilvrak om  bilene som er hele eller og blitt ødelagt.  

– Når man kjøper en bil, og hva man gjør med den ved sitt eget huset vedrører ingen andre. Med det kan man ikke gjøre noe som helst.  

– Etter min oppfatning er biler pene. Etter min oppfatning er bilene ikke stygge, slettes ikke. Men slike som er blitt etterlatt, som er blitt knust og blitt ødelagt, de er ikke pene. Dette må Naturvernforbundet også forstå å skille, de kan ikke bare si  at her er det mye og at disse skal fraktes bort. Slik kan det ikke være, uansett hvilken forening det er. De må også forstå realiteten. Politikerne har ikke noen slags makt å bestemme hva folk skal gjøre med sine verdier. Det er en klar sak, sier ordfører Hans Isak Olsen.