Nye midler til rydding av plast

Samarbeidsprosjektet Vårt Hav. Troms og Finnmark har fått støtte fra Handelens Miljøfond også i år.

Denne støtten gir muligheter for flere ryddeaksjoner med skoler. Vi tilbyr en hel dag med lek og læring i fjæra. I tillegg har vi fått støtte til «miljøvegviser», et sommerjobbtilbud for ungdom som utvides til flere kommuner i Finnmark og Troms.

Om Vårt Hav

«Vårt Hav er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet i Troms og Naturvernforbundet i Finnmark, og vi har holdt på siden 2020.

Vi er en regional aktør i det nasjonale oppryddingsarbeidet, gjennom strandrydding, koordinering og holdningsskapende kampanjer. Vi er nå 3 ansatte, som jobber i begge fylkene.» (Fra prosjektets nettside).

Det er andre året Vårt Hav har fått midler gjennom Handelens Miljøfond. I tillegg er Senter mot marin forsøpling og Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge sponsorer.

«Vi ønsker å uttrykke en stor takk til alle våre sponsorer. Det betyr mye for prosjektet å kunne ta med enda flere barn og unge ut i fjæra for å rydde marint avfall og spre gleden av et rent hav», sier Christina Koch, prosjektleder i Vårt Hav.

(Tidligere informasjon om samarbeidsprosjektet på denne nettsida –
Naturvernforbundet i Finnmark).

Mye aktivitet fremover

Det er fortsatt mulig å melde seg på til skolerydding etter sommerferiene i høst. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Christina for mer informasjon.

Vårt Hav lyser ut sommerjobber til ungdom i alderen 13-18 år i Hammerfest, Alta, Tromsø og Harstad. Ungdommer vil jobbe to uker i sommer med å ta vare på havet ved å rydde i fjæra og fjerne søppel på strendene.

«Jeg har lært en del om naturvern og at det er viktig å ta vare på miljøet. Har lært noe om det å være i en jobb. Fint å få være med å bidra.», Vegar, 13 år, deltaker i pilotprosjekt sommerjobb for ungdom 2022.

Oppslag i Altaposten 05.06.2023:
Christina tilbyr miljørettede sommerjobber i Alta: – Perfekt for deg som liker frisk luft og bølgeskvulp – altaposten.no

Flere har fått midler

Ifølge avisa iFinnmark skal Handelens Miljøfond dele ut en rekordstor sum til ryddeprosjekter i 2023. Det opplyses at det fortsatt er mulig å søke midler. Strandrydding | Millioner deles ut til ryddeprosjekter – disse fikk midler i Finnmark (01.06.2023).

Om Handelens Miljøfond

Ryddeaksjon med Gakori skole, 22.05.2023. Copyright: Vårt Hav
Christina Koch, prosjektleder Vårt Hav

Kontaktinformasjon:
Prosjektkoordinator Christina Koch
ck@naturvernforbundet.no


Foto øverst: Fra Vårt Hav sin Facebook-side