Plast – et samfunnsproblem

En fersk rapport fra Havforskningsinstituttet viser at mikroplast følger havstrømmene og ender til slutt opp i en evigvarende sirkel i Nordishavet.

En fersk rapport fra Havforskningsinstituttet viser at mikroplast følger havstrømmene og ender til slutt opp i en evigvarende sirkel i Nordishavet. Plastbiter mindre enn 5 millimeter omtales som mikroplast og slippes ut i Europas elver og fra land. Man anslår at de årlige utslippene av mikroplast fra landbaserte kilder i Norge ligger på 19 000 tonn eller 3,5 kg per person.[1] Disse partiklene er ikke nedbrytbare, men blir til mindre og mindre biter.

Nå er også mikroplast for første gang oppdaget i menneskenes blod. Et nederlandsk forskningsprosjekt oppdaget plaststrukturer i 17 av 22 donorer. Dette er kanskje nyheter som ikke forundrer. Vi har vært omgitt av plast i hverdagen helt siden vi begynte å produsere det på 1950-tallet. Men det er nyheter som alarmerer. Vi må minimere utslipp av plast så mye som mulig, og i tillegg plukke opp avfall så mye vi kan. Å rydde strender, vassdrag og ved innsjøer er en viktig del å bekjempe marin forsøpling. Det er bare 15 % av søppel som er synlig, resten flyter i havet og samler seg på havbunnen og brytes ned til mindre biter. Disse bitene flyter i det evige kretsløpet i polhavet.

Siden 2020 har vi i samarbeid med Naturvernforbundet i Troms etablert en rådgiverstilling som jobber mot marin forsøpling. I år vil vi holde foredrag om plastforsøpling og gjennomføre ryddeaksjoner på mange skoler i Troms og Finnmark, med støtte fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge og Handelens Miljøfond. Vi jobber også med kampanjer som snus- og sneipfritt nabolag og plast- og giftfrie skoler, barnehager og SFO.

Plastkoordinator: 
Christina Koch
ck@thaksha


Kilder

Forskning “Trans-polar drift-pathways of riverine European microplastic” (17.03.2022)
Forskning “Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood” (24.03.2022)
NRK «Mikroplast fra Europa går i en evig loop via kysten av Norge og opp i Nordishavet» (23.03.2022)
NRK «Har for første gang oppdaget mikroplast i menneskers blod» (25.02.2022)

[1] Kilde: Noregs plaststrategi 2021, side 77.