Vårt Hav har nok en gang hatt et suksessfullt ryddeår

1434 personer i «prosjekt skolerydding» fjernet nesten tre tonn marint avfall.

Skolerydding fra Finnsnes til Berlevåg

Samarbeidsprosjektet Vårt Hav har besøkt skoler med prosjekt skolerydding fra Finnsnes i Midt-Troms til Berlevåg i Øst-Finnmark. «Dette er tredje året vi gjennomfører foredragsturné med ryddeaksjon og det er utrolig hyggelig å se mange kjente fjes og også møte nye skoler», sier Christina Koch. «Vi jobber både på distriktsskoler og på store ungdomsskoler og gjennomførte aktiviteten med alt fra 8 til 158 elever.»


Vårt Hav med skolerydding

Vårt Hav er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet i Finnmark og Naturvernforbundet i Troms om marin forsøpling. Prosjektet er en regional aktør i det nasjonale opprydningsarbeidet, gjennom strandrydding, koordinering og forebyggende holdningsskapende kampanjer og aktiviteter.

Opplegget blir tilpasset elevens alder og Vårt Hav hadde fra barneskole til videregående med i fjæra. Tilbudet passer fint til skolens emne om bærekraftig utvikling på tvers av fagene, og Vårt Hav videreutvikler stadig opplegget.

«Både elever og voksne lærer å ta vare på naturen, og vi blir bevisste på miljøproblemer knyttet til avfall og forsøpling. Vi lærer også å ta vare på nærområdet vårt.» (Weronica Pedersen, lærer)

Prosjekt skolerydding gjennomføres også i 2024, da Senter mot marin forsøpling har gitt flerårig støtte.

Skolerydding Sommerlyst skole, Tromsø

Sommerjobb som «miljøvegvisere»

26 ungdommer fikk sommerjobb som «miljøvegviser» i Hammerfest, Alta og Harstad. Ungdommene i alder 13-17 år har jobbet i to uker med å rydde marint avfall i fjæra. Til sammen klarte de å fjerne 944 kilo i Hammerfest, Alta og Harstad. Et imponerende innsats som ble lagt merke til fra lokalbefolkning.

Prosjekt «miljøvegviser» fikk støtte fra Handelens Miljøfond, Senter mot marin forsøpling og Samfunnsløftet.

Vi ser et stort behov for flere sommerjobber for ungdom og evalueringen viser at det er svært etterspurt. Sommerjobb i fjæra virker holdningsskapende og motiverende og ungdommene blir til miljøvegviser.

«Det er viktig for ungdommer til se hvor ille det er på strendene og generelt over alt og at vi kan gjøre neste generasjon bedre til å få stoppet dette.» (Elida, 16 år, Alta)

«Den beste opplevelsen under sommerjobben var at vi klarte å fjerne så mye søppel fra strendene. Å se smilene på ansiktene til folk som gikk forbi, var utrolig givende. Lokalbefolkningen var veldig støttende og tilbød til og med hjelp. Det var en dag fylt med fellesskap, en virkelig påvirkning på vårt lokale miljø, noe som gjør det høydepunktet av sommerjobben.» (Theodor, 15 år, Harstad)

Vårt Hav ønsker å bygge ut prosjektet og tilbyr sommerjobb som miljøvegviser også i 2024.

«Dette er et fantastisk tiltak som sørger for at det ryddes i fjæra samtidig som ungdom i alderen 13-18 får verdifull arbeidserfaring.» (foresatt til ungdom)

Sommerjobb i prosjekt miljøvegviser

Festivalsommer i nord

Vårt Hav har hatt et godt samarbeid med Sørøyrocken og Riddu Riđđu for forebygging av forsøpling. Til sammen regner vi med et besøkstall på 65000 personer.

Deltakere på Riddu Riđđu-festivalen rydder plast.

I tillegg var også Bukta-festivalen så heldige å få ballot-bins (snus- og sneipkasse) på festivalområdet sitt.

 Snus- og sneip på avveie er et stort miljøproblem, og kampanjen forebygger forsøpling. Kampanjen vil fortsette også i neste år.

Veien videre

Høsten og vinteren består av evaluering, rapportering, planlegging og nettverksbygging. Vårt Hav kommer til å søke flere midler for å utvide prosjektet og tilby enda flere aktiviteter knyttet til marin forsøpling i Troms og Finnmark. Ta gjerne kontakt hvis dere er interesserte til å samarbeide eller støtte prosjektet.


Kontakt Vårt Hav. Troms og Finnmark

Christina Koch
ck@naturvernforbundet.no

Christina Koch. Ryddeaksjon med Forsøl skole, Hammerfest kommune

Bildet øverst: Prosjekt plastrydding – Baksalen skole, Hammerfest

Alle foto: Vårt HavTidligere informasjon om plastryddingsarbeidet

Vårt Hav. Troms og Finnmark – et samarbeidsprosjekt i nord – Finnmark (naturvernforbundet.no)

Nye midler til rydding av plast – Finnmark (naturvernforbundet.no)