Vannforvaltning

Vannforskriften som ble vedtatt i 2006, er gjennomføringen av EUs vanndirektiv i norsk regelverk. Et viktig formål med forskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge.  

Våren 2021 var regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram på høring. Planene beskriver miljømålene som skal nås i ferskvann (elver og innsjøer) og kystvann. Tiltaksprogrammet foreslår hvilke tiltak som skal til for å nå målene. Vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram er svært viktige for å nå målet om godt vannmiljø.