Motorferdsel

Ingen andre fylker har tilnærma så mye motorferdsel i utmark som Finnmark, både sommer og vinter.

ATV-spor i natur

Snøskuter og 2-, 4- og 6-hjulskjøretøy brukes både til reindrift og annen næringsvirksomhet, til oppsyn- og redningsvirksomhet, til elgjakt og annen høsting av naturressurser og til turer for rekreasjon.

Kjøringa er regulert av Lov om motorferdsel i utmark, og foregår delvis etter fast tillatelse for reindrifta, etter åpne løyper eller dispensasjoner for andre.
Naturvernforbundet ser at den stadig økende kjøringa betyr en stor påkjenning på naturen og dyrelivet, og arbeider for å redusere motorferdsel i utmark både sommer og vinter.  

Nyeste innlegg om motorferdsel

Alle innlegg om motorferdsel