Stopp sneskuterkjøring om sommeren!

Avisinnlegg av Ravdna Anti, vara til fylkesstyret i Naturvernforbundet i Finnmark.

Sneskuter-crosskjøring på elva om sommeren er naturfiendtlig. Er ikke Tanavassdraget nærmest vår helligdom, og matfatet vårt hele sommeren, som gir oss verdifull lokalmat som laks? Den laksen som fortsatt er sunn, uten kraftfôr og penicillin.

Å leke med motorkjøretøy i elva vil medføre forurensing. Men ingen, verken fra Karasjok eller Tana, har protestert i denne galematias-saken. Jeg hadde ventet mer av kommunepolitikerne, og ikke minst i valgkampen som nå pågår. Hvor er de som bryr seg om miljøet og lokalmat? Laksen i elva?

Hvem snakker om støyproblemer?

Å gi tillatelse til Blien vil kunne skape presedens også for andre som vil kjøre sneskuter på elva om sommeren. Har vi ikke nok støy fra skutere om vinteren? Skal vi nå få denne støyen også om sommeren? Vi må stoppe denne trafikken på elva snarest!

Karasjok 10.09. 2015

Mvh

Rávdná Anti

Naturverner.