Stiftelse av Stilla-laget

Velkommen til stiftelsesmøte til Stilla-laget mandag 17.april kl.18:00 ved Nullpunktet

Et nytt lokallag i Naturvernforbundet som vil jobbe med:

  • Formidling om kampen for Alta-Kautokeinovassdraget.
  • Hvordan bygge allianser og lære av denne langvarige kampen fra 1969-1982?
  • Finnes det historiske tråder fra Stilla via Kalvatnan til Repparfjorden og Fosen?
  • Hvordan vinne energikamper og hindre nye menneskerettighetsbrudd?

Det formelle stiftelsesmøtet vil ha følgende dagsorden:

1) Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
3) Lokallagets geografiske område – Stilla/Alta
4) Vedtekter for lokallaget
5) Økonomi i lokallaget
6) Aktivitetsplan for det kommende året
7) Valg

Vi ønsker også å hedre Alta-veteranen Per Flatberg som gikk bort i høst.

Det vil bli bålkaffe og muligheter for grill. Ta med egen kopp!


På vegne av Stilla-laget,
Kjell M. Derås, Viggo Finstad Nilsen, Mari Strifeldt Arntzen

Utdrag fra forhåndsomtale i Altaposten:

«– Stilla-laget blir ikke et lokallag i Naturvernforbundet i vanlig forstand. Vi ser for oss to hovedoppgaver: for det første historieformidling av kampen mot utbygginga av Alta-Kautokeino-vassdraget, og for det andre å dra lærdom av denne med tanke på kommende kamper mot storstilt utbygging i sårbare naturområder.

Dette sier Mari Sofie Strifeldt Arntzen (40) og Kjell Derås (69) som, sammen med Viggo Finstad Nilsen, utgjør interimstyret. Sistnevnte er sønnen av folkeaksjonsleder Alfred Nilsen. Arntzen er født etter Alta-kampen, men er datter av avdøde Alta-aktivist Alf Erik Arntzen og opptatt av kultur og historie, naturvern og mindre forbruk. Og sistemann, Kjell Derås, er vaskeekte veteran fra aksjonene 1979 – 1981. Han sitter i dag i sentralstyret av Norges Naturvernforbund»

Nytt Nidaros?
– Alle kan bli medlem i Stilla-laget uansett bosted, men jeg vil tro at hovedtyngden av medlemmene kommer til å ligge her i Alta, sier Derås.

– Uten sammenligning for øvrig – men blir dette en paralell til Nidaros Sosialdemokratiske Forum og AP ?

– Ikke på annen måte enn at at man ikke nødvendigvis trenger å bo verken i Stilla eller i Alta for å kunne være med. Naturvernforbundets lokallag Vest-Finnmark vil bestå og fortsette å jobbe med vanlige saker som før. Stilla-laget kommer som et tillegg er for dem som har et bankende hjerte for det som skjedde i Stilla, og et brennende engasjement for å ta lærdommene derfra videre til kommende kamper mot storstilt energiutbygging i sårbare naturområder, svarer Derås.

«– Vi tre i interimstyret skal ta med oss reinskinn, sørge for bål og koke kaffe. Alle er velkommen. Husk å ta med din egen kopp, og har du ikke spist middag, kan du ta med grillmat, avslutter Arntzen.»


Om arrangementet på Facebook

Foto øverst: Bernhard Hienerwadel, Altaposten.
På bildet: Mari Sofie Strifeldt Arntzen og Kjell M. Derås.

Bildemontasje nederst: Kjell M. Derås

Fra stiftelsesdagen

Det første styret i Stillalaget: Kjell Derås, Mari Sofie Strifeldt Arntzen og Viggo Finstad Nilsen
Historie og nåtid i Stilla
Stilla-veteraner: Kjell Derås og Olav Hatlen

Omtale i Altaposten:

På historisk grunn: – De som var på hver sin front jobbet sammen igjen, det står det virkelig respekt av – altaposten.no