Bilder, bål og buljong – glimt fra markering av Stilladagen 2024

Glimt fra søndag 14. januar 2024 på Alta Museum – med bilder og historier fra 14. januar 1981 i Stilla og andre hendelser fra kampen om Alta-Kautokeinovassdraget.

Et arrangement av Stillalaget i Naturvernforbundet og Alta Museum.
Hele 50 personer deltok på arrangementet, og blant dem mange som delte minner fra kampen for å berge Alta-Kautokeinovassdraget som pågikk i perioden 1968-1982. (Invitasjonen til arrangementet)

I tillegg til tilbakeblikk, ble det pekt på likhetene mellom energi-prognoser på 1970-tallet og i dag. Den gang ble behovet for kraft sterkt overdrevet, med beskrivelser av hvor ille det det det ville gå med Finnmark om elva ikke ble utbygd. I dag hører vi det samme – blir ikke kraftpakke Melkøya realisert, kommer det til å gå svært dårlig med Finnmark.

Bildet øverst: Stilla 14. januar 1981.
Foto: Leif Gabrielsen

Bål og buljong utenfor Alta museum . Foto: Kjell M. Derås
Viggo Finstad Nilsen , styremedlem i Stillalaget leder av arrangementet og Anne Stokke som forteller. Foto: Lone Bjørkmann
Nina Østlyngen forteller. Foto: Kjell M. Derås
Ante Guttormsen forteller. Sønnen er med. Foto: Lone Bjørkmann
Bernt Suhr , tidligere styremedlem i Folkeaksjonen, forteller. Foto: Kristin Nikolaysen
An-Magritt Rypdal Sveen forteller. Foto: Mari S. Strifeldt Arntzen
Rune Sundelin forteller. Foto: Kristin Nikolaysen


Flere hadde med seg gamle bilder, eller hadde sendt inn på forhånd, etter oppfordring fra arrangører. Noen av bildene vil bli delt i et seinere innlegg.

Mari Sofie Strifeldt Arntzen, styremedlem i Stillalaget, Alfred Nisen, tidligere leder av Folkeaksjonen og Kristin Nikolaisen, muesumslektor ved Alta Museum. Foto: Kjell M. Derås
Svein Suhr, tidligere styremedlem i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget, forteller. Foto: Nina Østlyngen
Pål Einar Lund forteller. Foto: Lone Bjørkmann
Johan Sara presenter sitt lydverk til under museets utstilling om Altakampen. Foto: Lone Bjørkmann
Kjell M. Derås, leder i Stillalaget og tidligere leder i «hvileleiren» i Stilla i 1981, forteller. Foto: Kristin Nikolaysen
Svein Suhr forteller. Foto: Lone Bjørkmann
Lone Bjørkmann , fylkessekretær i Naturvernforbundet i Finnmark og Viggo Finstad Nilsen. Foto: Marit Bjerkeng

Takk!

Stor takk til alle bidragsyterne og øvrige deltakere!