Utsatt: Åpent møte og årsmøte i Stillalaget 21.03.2024

Ny dato: Mandag 15. april. Foredrag kl. 18.00 på Gustus Vinbar. Årsmøte kl. 19.30 på samme sted.