Melkøya-pakken i ekspressfart?

NVE inviterte til dialogmøter flere steder steder i Finnmark for å få innspill til oppfølging av regjeringens «Kraft- og industriløft Finnmark». Naturvernforbundet var representert på et av møtene i Alta 27.11.2023.

NVE om bakgrunnen for dialogmøtene:
Kraftløft i Finnmark – NVEs oppfølging av regjeringens «Kraft- og industriløft Finnmark»

På et av dialogmøtene i Alta var Naturvernforbundet representert ved Kjell M. Derås og Beate Bursta, begge medlemmer i Stilla-laget, et av lokallagene i Finnmark. Derås representerte også fylkesstyret og FNF-Finnmark (Forum for natur og friluftsliv-Finnmark).

De henviste til rapporten Naturbaserte levedyktige lokalsamfunn som grunnlag for sine argumenter om at regjeringas ønske om energiutbygging i Finnmark i ekspressfart må avvises. NVE som hadde invitert til møtet, ble bedt om å vurdere om synspunktene og vurderingene i rapporten  gir et riktig bilde av kraftbehovet i Finnmark framover, og man imøteser gjerne en vurdering av rapporten som konkluderer med at 9 av 12 «godkjente» prosjekter fra Statnett ikke holder mål som samfunnsnyttige eller natur- og klimavennlige.

Hvis NVE ikke finner betydelige feil og svakheter i rapporten, så er det ikke grunnlag for å godkjenne kraftpakke Melkøya og tilhørende kraftlinjeutbygginger, er nevnte representanter i Finnmark sin tilbakemelding til NVE. Det ble også vist til Naturavtalen.

Naturvernforbundet advarte også sterkt mot ekspressbehandling av energisakene i Finnmark, på bekostning av andre fylker hvor man kanskje har et reelt kraftunderskudd/kraftlinjeutfordringer.


Link til video laget av FNF-koordinator Per Erik Motrøen, basert på felles standpunkt i organisasjoner representert i FNF (Forum for natur og friluftsliv). Om standpunktene, se bildet under).

Melkøyapakken i Finnmark.. Se våre krav! – YouTube

Krav fra organisasjoner representert av FNF-Finnmark

Bildet øverst: NVE-sjef Skogen i gang med å lese rapporten utarbeidet for Naturvernforbundet i Finnmark av rådgivningsselskapet Gávvci.
Foto: Beate Bursta.


Kronstadposten omtalte Melkøya-pakken og NVE-møtet den 30.11.2023:

– Kampen om elektrifisering av Melkøya er ikke over (kronstadposten.no)

– Uansvarlig at kraftutbygging i Finnmark skal skje så fort (kronstadposten.no)