Motorjohtalus

(2012)
Ii ovttage eará fylkkas Norggas leat nu stuora mohtorjohtalus mehciin go Finnmárkkus, sihke geassit ja dálvit. Muohtaskohter ja 2-, 4- ja 6-juvllatvuojánat geavahuvvojit sihke boazodoalus ja eará ealáhusain, bearráigeahččan- ja gádjundoaimmaide, luondduriggodagaid ávkkástallamii ja lustamátkkiide.

Mohtorjohtalusláhka mudde mohtorvuodjima mehciin, ja boazodoalus lea lohpi geavahit mohtorvuojániid, ja earát ožžot vuodjit rabas máđiid mielde dahje fertejit ohcat sierra lobiid.

Luonddugáhttenlihttu vásiha ahte lassáneaddji mohtorvuodjin mehciin čuohcá garrasit lundui ja elliide, ja áŋgiruššá geahpedit mohtorvuodjima mehciin geassit ja dálvit.