Bieggafápmu ja el-fápmolinját

Dál lea plánejuvvon hukset stuorra el-fápmolinjáid mii manná fylkka čađa. Maiddái eanet bieggafápmorusttegat plánejuvvojit huksejuvvot fylkii. Luonddugáhttenlihttu vuosttalda dáid plánaid.


Dál lea plánejuvvon hukset stuorra el-fápmolinjáid mii manná fylkka čađa. Luonddugáhttenlihttu vuosttalda dán plána, go dat mielddis buktá stuorra billistemiid lundui ja boazodollui.

Eanet stuorra bieggafápmorusttegaat plánejuvvojit maiddáid huksejuvvot fylkii. Luonddugáhttenlihttu oaivvilda ahte bieggamillut leat dohkálaš energiijavuohki, muhto háliida ahte vahágat galget vuđolaččat árvvoštallojuvvot ovdal go vejolaš ođđa lobit hukset bieggamilluid juolluduvvojit.

Mii háliidat suddjet čázádagaid mat vel gávdnojit fylkkas ja eatge mieđit dulvademiide.