Fakkeltog i fjæra mot oppdrett i Vedbotn

Lørdag 4. november blei det arrangert en markering mot det nye oppdrettsanlegget til Grieg Seafood i Vedbotn i Nordkapp.

Vedbotn i Repvåg ligger ved Porsangerfjorden, men i Nordkapp kommune. Grieg Seafood sin nylige etablering av et oppdrettsanlegg i Vedbotn har vakt sterke reaksjoner langs fjorden, og lørdag 4. november arrangerte en lokal aksjonsgruppe en markering med krav om at anlegget må fjernes og at Porsangerfjorden skal være oppdrettsfri.

Man viser blant annet til at Porsangerfjorden er en nasjonal laksefjord med tre store lakseelver (Lakselva, Stabburselva og Børselva), og at det er mange mindre elver med sjørøye og sjøørret langs fjorden.

Man frykter lakselus og genetisk forurensning. Det vises også til erfaringer fra andre fjorder der det har blitt mindre kysttorsk etter etableringer av oppdrettsanlegg, og lokale fiskere konstaterer at anlegget i Vedbotn er lagt midt i et viktig gytefelt for kysttorsk.

Det er i det hele tatt stor bekymring for hvordan fjorden som et økosystem med kysttorsk og andre fiskearter, kongekrabbe og reker vil bli påvirket av Grieg Seafood sitt nyetablerte anlegg, og hvordan forandringer i fjorden vil påvirke den lokale fiskerinæringa. Dessuten frykter man at forurensning av fjærer og strender vil påvirke trivsel og livskvalitet.

Under markeringa i Vedbotn ble det utvekslet erfaringer, kunnskap og
meninger rundt ildstedet i lavvoen, og kunstner Ingunn Utsi bidro med både dikt og joik. Markeringen ble avsluttet med et fakkeltog til fjæra, der man så lysene fra oppdrettanlegget på gytefeltet i bukta.

Naturvernforbundet støttet markeringen, og flere medlemmer deltok.
Aksjonsgruppa planlegger en større markering til sommeren.

Noen bilder fra arrangementet:

(Foto: Svanhild Andersen)