Norge på verdenstoppen!

Norge er som kjent verdens beste land. I alle fall er det mange politikere som tror det. Vi har verdens høyeste levestandard og verdens vakreste natur. Og verdens beste miljøpolitikk. Eller har vi?

På et område er Norge i alle fall suveren leder i verdensmålestokk: I evne og vilje til å finne plass i fjord- og kystområdene våre for avfall fra gruver. Sjøl om norsk mineralnæring ikke er spesielt stor i verdensmålestokk har vi like mange «sjødeponi» som resten av verden til sammen.

Her er en oversikt over hvilke land som har gruver med sjødeponi pr. 2014 og hvor djupt vann gruveavgangen slippes ut på: Indonesia (1 gruve – 4000 meters djup), Tyrkia (1 gruve – 3000 m), Papua New Guinea (3 gruver – 800-1500 m), Chile (1 gruve – 200-800 m), Norge (6 gruver – 35-80 m).

I Nord-Norge kan vi glede oss over å ha hele 5 av disse gruvene: Sydvaranger, Sibelco på Stjernøya, Skaland Grafittverk, Norwegian Crystalites i Tysfjord og Rana Gruver. Mens mange land har avvikla sjødeponi og funnet andre løsninger, og flere av de siste landa har planer om å avvikle sine, ønsker Norge derimot å fortsette alle aktive sjødeponi på ubestemt tid og starte nye. I løpet av året kan det bli gitt tillatelse til å slippe ut 2 mill. tonn avgangsmasse pr. år i Repparfjord og 6 mill. tonn i Førdefjorden. Straks disse har fått tillatelse vil andre søknader stå i kø. Norge er allerede det eneste landet i verden som slipper ut gruveavgang på grunnere vann enn 200 meter. I løpet av få år kan Norges andel av verdens sjødeponi øke fra 50% til kanskje 75%.

På dette området er Norge allerede verdens miljøversting og ennå verre skal det altså bli. Ønsker vi det?

Naturvernforbundet i Finnmark

Vera Eriksen

leder