Den store granryddedagen 2022

Skadelige treslag sprer seg og fortrenger andre arter. Heldigvis er det noe vi kan gjøre: røske de opp med roten eller kappe de ned! 23.-24. september går vi ut og redder truet natur med sag!

Mange steder overtar fremmede treslag som ‘sitka’ og ‘vestamerikansk hemlokk’. De åpne landskapene gror igjen, og kystlyngheien – som forresten fungerer som naturens karbonlager! – forsvinner. Når vi luker vekk de fremmede treslagene, får lyngen mulighet til å leve videre og fortsette å lagre CO2. Det er bra for både klima og naturmangfold!

Derfor bør du bli med på dugnaden og røske opp en sitka eller en vestamerikansk hemlokk! 23.-25. september er det nasjonal dugnad mot skadelige treslag. Du kan luke vekk små planter eller – om du har utstyr, kompetanse og avtale med grunneier – kappe ned større trær.

Hvis du vil lage en større dugnad, kan du spørre oss om råd for å gå i gang. Du kan også søke støtte hos Naturvernforbundet, Miljødirektoratet eller Norsk Botanisk Forening.

Les mer på naturvernforbundet.no/granryddedagen.