Energi for framtiden – hva kan berge oss nå?

Se videoene og presentasjonene fra dagskonferansen som ble arrangert i Bergen 15. februar 2020.

Klima- og naturkrisen er de to største utfordringene vi har i vår tid. Krisen er skapt pga menneskenes omfattende aktiviteter på kloden. Denne massive og til dels ødeleggende utfoldelsen er gjort mulig fordi vi har rikelig tilgang på billig energi.

Energitilgangen er en betingelse for velstandsøkningen, men den har også dramatiske konsekvenser for vårt livsgrunnlag og naturens artsmangfold.

Vi ønsker å sette søkelyset på ulike energikilder. Hvilke konsekvenser har produksjonen og bruken av energien fra forskjellige kilder som vann-, sol-, vind-, bio-, geotermisk og kjernekraft? Alle er alternativer til fossil energi som vi kjenner konsekvensene av.

Vi ønsker å formidle nøktern kunnskap om ulike typer av energiproduksjon: teknologi, energipotensiale, økonomi, samfunnsnytte, miljøvirkninger og naturvernaspekter. Hensikten var å gi deltakerne solid kunnskap om hva de ulike former for energiproduksjon innebærer for vår fremtid.

Vi vil også stille spørsmål om vi egentlig trenger all denne energien, og om hva vi kan gjøre for å få redusert behovet for den. Vi inviterte til en god og saklig debatt med sikte på å gjøre oss alle litt klokere i møtet med de virkelig store veivalgene.

Program og presentasjoner

10.00 Velkommen og introduksjon | Møteleder Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland

10.10 Hva er situasjonen? | Vigdis Vandvik, professor ved Institutt for biovitenskap, UiB 

10.40 Presentasjon av «Fossilfritt Norge»-rapport | Holger Schlaupitz, avdelingsleder for natur og klima, Naturvernforbundet. Les Fossilfritt Norge.  

11.10 Vannkraft: potensial og utfordringerSynnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland

11.45 Vindkraft på land og til havs | Finn Gunnar Nielsen, professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen

12.30 Bioenergi – muligheter og begrensninger | Skogforsker Oddvar Skre og Trygve Refsdal

14.00 Hvordan kan vi bruke mindre energi?Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet

14.30 Kjernekraft: Muligheter og utfordringer | Gry Tveten, fysiker

15.00 Karbonfangst og lagring – en del av løsningen? | Jonny Hesthammer, administrerende direktør i M Vest Energy AS

15.30 Bergvarme og geotermisk energi i Norge – status og potensialetKirsti Midttømme, seniorforsker ved NORCE

16.00 Solen som energikilde | Vegard Frihammer, grunnlegger av Greenstat

Videoopptak

Videoene finner du under, og på vår YouTube-kanal