Energismart

Gjør det enklere for deg å ta energismarte valg i boligen din.

  Energismart er en del av det europeiske nettverket TopTen, og det EU-finansierte prosjektet TopTen HACKS.

  Målet med Energismart er å informere og motivere huseiere til å erstatte gamle og ineffektive enheter med nye, energieffektive enheter som bruker mindre strøm og forbedrer beboernes komfort og helse. Som huseier kan det altså være mye penger å spare; samtidig som man bidrar til å redusere forbruket.

  energismart.no finner du praktiske råd og tips til hvordan du reduserer strømforbruket mest mulig effektivt, og i Energiportalen finner du en kalkulator som forteller hvilke tiltak som gir de mest kostnadseffektive besparelsene i akkurat ditt hus.

  Strømsparing er noe som har fått stor oppmerksomhet de siste årene, og det er stadig ny forskning og utvikling på feltet. Derfor deler Energismart.no også fagartikler om relevant ny kunnskap på feltet.

  Energismart samarbeider også med relevante leverandører, installatører, forhandlere og forbrukerorganisasjoner. Tidligere tilbød energismart.no veiledere for å finne din nærmeste leverandør («energispesialist»). Men også her er det stadig utvikling og et raskt voksende tilbud, og gode veiledere utviklet av bransjeforeninger og andre aktører. Energismart.no har derfor valgt å ikke videreutvikle denne delen av veiledertjenesten (den gamle veilederen vil fortsatt være tilgjengelig, men blir altså ikke oppdatert fom. 2024).

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 845231