19.apr 2024

Befaring etter hogst på Sveio

Hva: Befaring
Når: 19.apr, kl. 12:00 – 15:00
Hvor: Oppmøte: Oppmøte Ålfjordveien 810, Førde 

Bli med på befaring etter hogst

19. april kommer Gjermund Andersen til Vestlandet. Gjermund har vært daglig leder og styreleder i Naturvernforbundet Oslo og Akershus (1986-2022) og jobber nå som spesialrådgiver på skog- og Markasaker. Han har vært leder for skogutvalget i Norges Naturvernforbund siden 2000. Han er også aktuell med boka «Nytt skogbruk» hvor han argumenterer for hvorfor flatehogstskogbruket bør fases ut og erstattes av et mer naturnært skogbruk – både ut fra miljøargumenter, men også fordi det vil være lønnsomt for skogeierne.   

Gjermund reiser til Vestlandet i forbindelse med en skoghogstsak på Sveio hvor vi undersøker hvorvidt PEFC- sertifiseringskravene er fulgt. 

Vi ser på den gjenværende skogen og hogstfeltene, og diskuterer hvordan vi kan ta saken videre. Jan Rabben og Per Fadnes fra lokallaget på Stord, datteren til grunneier på Oaneset, styremedlem i fylkesstyret Helene Vacaricas og fylkesansatt Jeanette Tennebekk blir også med.

Her er det stort potensial for å lære mer om skog, hogst og hvordan forhindre mer rasering av naturskog!   

Befaringen henger sammen med møte om skog lørdag 20. april på Friluftslivets hus.

Program

12.00: Oppmøte Ålfjordveien 810, Førde 

Vi går på befaring i området i 2- 3 timer. Lunsj i løpet av dagen. Ta med egen mat og drikke. Kle deg godt etter været.  

Vi regner med å være ferdig med befaring i 15.00 tiden. Foto: Jan Rabben