07.mai 2024

Hold Norge Rent-konferansen

Hva: Konferanse
Når: 07.mai, kl. 09:00 – 08.mai, kl. 15:00
Hvor: Bergen

Bli med Naturvernforbundet på Hold Norge Rent-konferansen 7. og 8. mai med tema «Sammen rydder vi Norge»!

Hold Norge Rent

(Information in English below)

Sammen rydder vi Norge – Hold Norge Rent-konferansen 2024

Frivillig opprydding er avgjørende i arbeidet mot forsøpling. I tillegg utgjør den frivillige innsatsen landets viktigste kilde til data og kunnskap om forsøpling. Helt siden Hold Norge Rent ble stiftet som organisasjon for ti år siden, har deres hovedoppgave vært å legge til rette for frivillig opprydding.

I 2024 arrangeres Hold Norge Rent-konferansen i Bergen 7. – 8. mai.  Viktige oppryddingsinitiativer skal løftes frem og sentrale temaer knyttet til frivillig opprydding skal belyses. Velkommen til Norges viktigste møteplass om forsøpling!

Konferansen foregår på dagtid og passer for deg som er en frivillig rydder og for deg som jobber med problemstillinger knyttet til opprydning, forsøpling og plastredusksjon! Er du medlem i Naturvernforbundet kan du velge billettypen «Medlem | Frivillig/ideell organisasjon». Om du melder deg på innen 29. februar får du den beste prisen!

Vi i Naturvernforbundet Hordaland bidrar til utforming av konferanseprogrammet på dag 1 (konferansedagen), og arrangerer en av utfluktene på dag 2 (nettverksdagen) sammen med de andre organisasjonene i styringsgruppen til The Plastic Whale Heritage Alliance (Arven etter plasthvalen). Vi håper du vil være med på konferansen sammen med oss!


Together we clean Norway – Keep Norway Clean (Hold Norge Rent) conference 2024

Voluntary cleaning is crucial in the fight against pollution. Additionally, voluntary work forms the country’s largest source of data and knowledge about littering. Ever since Keep Norway Clean was established as an organisation ten years ago, its main mission has been to facilitate voluntary cleanup.

In 2024 the Keep Norway Clean conference will be held in Bergen, May 7th-8th. Important cleanup initiatives and central topics surrounding voluntary cleanup will be in the spotlight. Welcome to Norway’s most important meeting space about littering!

The conference will be held during the day and is suitable for those who volunteer to clean and those who work with issues surrounding cleanup, littering, and plastic reduction! If you’re a member of Naturvernforbundet you can choose the ticket type “Medlem | Frivillig/ideel organisasjon”.

We in Naturvernforbundet Hordaland contribute to the conference program for day 1 (the conference day), and arrange one of the excursions on day two (the networking day), together with the other organisations in the management group for The Plastic Whale Heritage Alliance. We hope you’ll join us at the conference!