21.mai 2024

Naturuken i Bergen: Kurs i artsregistrering

Hva: Kurs
Når: 21.mai, kl. 17:30 – 20:00
Hvor: Friluftslivets hus, Tverrgaten 4- 6, 5017 Bergen. rom: Selhamar

På dette kurset får du vite alt du trenger for å registrere arter i Artsobservasjoner mobilversjonen.

Foto: Artsdatabanken- Lisens CC BY 4.0.

[I

Velkommen til kurs i Artsregistrering

Har du lyst å registrere arter, men vet ikke hvordan? Er du usikker på hvilke arter du skal registrere, og hva brukes egentlig dataene til? 21. mai kommer Kristoffer Bøhn fra SABIMA og Toril Loennechen Moen fra Artsdatabanken, for å fortelle oss alt vi trenger å vite om mobilversjonen av Artsobservasjoner, artsregistrering og bruk av artsdata. Vi avslutter kurset med praktisk øvelse i å bruke appene på Bergenhus festning.

Kurset passer for alle. Ingen forkunnskaper nødvendig.

Lag bruker før kurset

For at alle skal mest mulig utbytte av kurset er det viktig at alle lager seg en bruker på forhånd.

Program

Kl. 17:30 Velkommen, ved Jeanette Tennebekk fra Naturvernforbundet Hordaland

Kl. 17.35 Kurs i Artsorakel og Artsobservasjoner mobil, ved Kristoffer Bøhn fra SABIMA

Kristoffer tar oss gjennom alt du trenger for å sette i gang med artsregistrering med Artsobservasjoner mobilversjonen, og hvorfor registrering av arter er viktig.

Kl. 18:30 Pause

Kl. 18:40 Funksjonalitet i Artsobservasjoner, ved Toril Loennechen Moen fra Artsdatabanken.

Kl. 18:55 Praktisk bruk av Artsorakel og Artsobservasjoner mobil

Vi går til Bergenhus festning og tester ut Artsorakel og Artsobservasjoner i praksis.

Arrangementet inngår i programmet for Naturuken, som Bymiljøetaten ved Bergen Kommune arrangerer i forbindelse med den internasjonale dagen for biologisk mangfold.


Welcome to our course in species registration

Do you want to register species, but don’t know how to go about it? Are you unsure what species to register, and what the data is actually used for? May 21st we receive a visit from Kristoffer Bøhn from SABIMA and Toril Loennechen Moen from Artsdatabanken, who will tell us everything we need to know about the phone version of Artsobservasjoner, species registration and use of species data. We finish the course with real life practice in using the apps at Bergenhus fortress.

The course is suitable for everyone. No prior knowledge required.

Make a profile before the course

To get as much out of the course as possible for everyone, it’s important to register before we start.

Programme

Kl. 17:30 Welcome, with Jeanette Tennebekk from Naturvernforbundet Hordaland

Kl. 17.35 Course in Artsorakel and Artsobservasjoner mobile, with Kristoffer Bøhn from SABIMA

Kristoffer takes you through everything you need in order to start registering species with the phone app, and why this work is important.

Kl. 18:30 Break

Kl. 18:40 Functions in Artsobservasjoner, withToril Loennechen Moen from Artsdatabanken.

Kl. 18:55 Practical use of Artsorakel and Artsobservasjoner mobile

We walk to Bergenhus fortress and test out Artsorakel and Artsobservasjoner.

This event is a part of the programme for Naturuken(Nature Week), arranged by Bymiljøetaten in Bergen municipality, in conjunction with the international day for biodiversity.